Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Скаржинський Микола Володимирович. Житло як об'єкт цивільно-правових відносин: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Скаржинський М. В. Житло як об’єкт цивільно-правових відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із регулюванням житла як об’єкта цивільних прав. У роботі досліджено поняття житла, висвітлено проблеми видів житла та їх особливостей. Проведено класифікацію житла і житлових прав, запропоновано поняття житла у широкому та вузькому значенні як виду нерухомості, здатного задовольнити потреби людини в житлі.

Приділена увага розробленню практичних рекомендацій щодо застосування цивільного законодавства в контексті житла як об’єкту права власності, обмежених речових і зобов’язальних прав.

Публікації автора:

1. Поняття житла в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С.76–79;

2. Договір дольової участі в будівництві житла: проблеми і перспективи правозастосування // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 59–62;

3. Іпотека незавершеного будівництва житла (цивільно – правові аспекти) // Юридична Україна. – 2006. - № 9.- С. 38-42;

4. Щодо поняття житла в цивільному праві України // Тези Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (Хмельницький університет економіки і права, м. Хмельницький, 5–6 листопада 2004 р.);

5. Інститути колективного інвестування в будівництво житла за законодавством України і країн – членів ЄС (порівняльно-правовий аналіз) // Тези I Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу» (11–12 березня 2005 р., на базі Хмельницького університету управління та права, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8);

6. Договір дольової участі в будівництві житла (проблеми цивільно-правового регулювання) // Тези VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (28-29 квітня 2005 року). – Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 262–263.