Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Андріанов Максим Вікторович. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобовязань: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов’язань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із забезпеченням кредитних зобов’язань. У роботі на основі аналізу положень законодавства України та законодавств ряду іноземних країн, а також основних положень теорії забезпечувальних правовідносин досліджуються: питання визначення поняття забезпечення цивільних прав та інтересів, структура забезпечувальних правовідносин, визначення поняття забезпечувального інтересу та правового режиму забезпечення зобов’язань.

Обґрунтовується ряд теоретичних положень, а також пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, спрямованих на вдосконалення правового регулювання забезпечення кредитних зобов’язань.