Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Ришкова Олена Валеріївна. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007Анотація до роботи:

Ришкова О.В. Захист прав інтелектуальної власності зa цивільним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань теоретичного і правозастосовчого характеру, пов'язаних із здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України.

Проаналізовано норми національного і міжнародного законодавства, судової практики, пов'язаної зі здійсненням та управлінням права інтелектуальної власності, а також розглядається місце інтелектуальної власності в соціально-правовій системі України.


Послідовно досліджуються поняття та види об'єктів прав інтелектуальної власності, правовий статус суб'єктів прав інтелектуальної власності та реалізація ними своїх прав та обов'язків. Проаналізовано здійснення управління інтелектуальною діяльністю та інтелектуальною власністю.

Визначено поняття та види юридичних засобів захисту, види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та міри захисту порушеного права інтелектуальної власності.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

Публікації автора:

1. Ришкова О.В. Спірні питання захисту інтелектуальної власності України //Адвокат. - 2003. - № 6. - С. 16-18.

2. Ришкова О.В. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об'єкт захисту //Юридична Україна. - 2004. — №11.- С. 50-57.

3. Ришкова О.В. Поняття і види порушень права інтелектуальної власності //Адвокат-2005.-№ 1.-С. 23-27.

4. Ришкова О.В. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) як об'єкт захисту //Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. - 2005. - № 5 (32) -С. 165-171.

5. Ришкова О.В. Перспективи розвитку системи захисту права інтелектуальної власності //Актуальні проблеми держави і права. - 2006. -Вип.31.-С. 127-130.

6. Ришкова О.В Захист права інтелектуальної власності //Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції "Римське право і сучасність" (19-20 травня 2006 року, м. Одеса). - Одеса, 2006. – С. 24-25.