Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Саприкіна Ірина Валентинівна. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Саприкіна І.В. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України (за матеріалами судової практики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем захисту честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України за матеріалами судової практики. Насамперед проаналізовано поняття захисту особистих немайнових прав у доктрині цивільного права; досліджується право на повагу до гідності і честі, недоторканість ділової репутації як особистих немайнових прав фізичної особи; з’ясовано приватноправову природу прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, зокрема, права на повагу до її гідності, честі, недоторканість ділової репутації. Аналізуються джерела регулювання суспільних відносин у сфері захисту честі, гідності, ділової репутації фізичних осіб; визначаються недоліки нормативно-правового регулювання захисту названих прав; досліджуються підстави виникнення і суб’єктний склад правовідносин щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та способи захисту названих прав за законодавством України з урахуванням норм нового ЦК України і на прикладі власної судової практики дисертанта.