Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Машини нафтової та газової промисловості


Рачкевич Руслан Володимирович. Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин : дис... канд. техн. наук: 05.05.12 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2006.Анотація до роботи:

Р.В. Рачкевич. Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – Машини нафтової і газової промисловості. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2006.

Дисертацію присвячено прогнозуванню довговічності бурильної колони на основі інформації про її напружено-деформований стан та дефектність.

Значну увагу приділено обчисленню напружень, які можуть виникати підчас експлуатації бурильної колони у свердловинах, що мають складний профіль. Зокрема, запропоновано метод обчислення зусиль розтягу, що створюються бурильними трубами у криволінійному стовбурі за умови відсутності зосереджених сил, спричинених жорсткістю труб.

Розроблено ряд методів, що дали можливість визначати напруження згину та ступінь деформації у будь-якій точці бурильної колони, що знаходиться у криволінійному стовбурі свердловини. Розглянуто випадки як приросту, так і зменшення зенітного кута, а також враховано можливість контакту колони з протилежними стінками свердловини. Окремо проведено аналіз впливу жолобів та каверн на напружено-деформований стан бурильних труб у прямолінійних та криволінійних ділянках свердловини.

Інша частина дисертаційної роботи присвячена вдосконаленню існуючих методів прогнозування довговічності елементів бурильної колони. Особливу увагу приділено підходам, які при визначенні залишкового ресурсу опираються на результати як дослідження навантаженості елемента, так і його дефектоскопічного обстеження – С-критерій та КІ – критерій. Це, в першу чергу, зумовлено стрімким розвитком технологій та засобів проведення неруйнівного контролю. По ходу виконання дисертаційної роботи запропоновано експериментальний метод отримання функції К-тарування, яка є необхідною для описання напруженого стану в околі вершини півеліптичної втомної тріщини у перерізі різьби бурильних труб.

Запропоновані підходи дали можливість проводити прогнозування довговічності елементів бурильної колони, починаючи від аналізу її напружено-деформованого стану до обчислення кількості циклів навантаження до руйнування або настання певного критичного стану.

Публікації автора:

1. Івасів В.М., Рачкевич Р.В., Яворський М.М., Козлов А.В. Напружено-деформований стан бурильної колони у свердловинах ускладнених виробками // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. – №4 (13). – С. 113 – 116 (Особистий внесок 50 %).

2. Івасів В.М., Рачкевич Р.В., Козлов А.В. Прогнозування довговічності елементів бурильної колони на основі С-критерію // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 1 (14). – С. 86 – 89 (Особистий внесок 65 %).

3. Рачкевич Р.В., Артим В.І., Козлов А.В. Визначення функції К-тарування для різьбових з’єднаннях бурильних труб // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2005. – № 1 (10). – С. 82 – 87 (Особистий внесок 70 %).

4. СОУ 11.2-00153117-033: 2004 “Компоновки низу бурильної колони для буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин. Вибір і забезпечення надійності” (Особистий внесок 25 %).

5. Івасів В.М., Козак Я.І., Рачкевич Р.В. Прогнозування залишкового ресурсу замкових різьбових з’єднань за допомогою С-критерію // Збірник наукових праць 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2000”, (31 жовтня – 3 листопада), Івано-Франківськ. – ІФНТУНГ. – 2000. – С. 279 – 281 (Особистий внесок 20 %).

6. Крыжанивськый Е.И., Ивасив В.М., Рачкевич Р.В. Прогнозирование остаточного ресурса элементов бурильной колонны // 12-th international scientific and technical conference “New Methods and Technoologies in Petroleum Geology, Drilling and Resevoir Engineering”, (June 21 – 22), Cracow. – 2001. – Р. 277 – 282 (Особистий внесок 20 %).

7. Івасів В.М., Рачкевич Р.В., Козак О.М. Аналіз стійкості просторової форми рівноваги трубної колони // Збірник наукових праць 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2002”, (31 жовтня – 1 листопада), Київ. – 2002. – С. 225 – 226 (Особистий внесок 55 %).

8. Prof. Kryzhanivskyi Ye.I., prof. Ivasiv V.M., prof. Malko B.D., ing. Rachkevych R.V. Estimation of residual resource of tool screwed joints from viewpoint of destructive mechanics. The international meeting of the carpathian region specialists in the field of gears, (May 31 – June 1), Baia mare. – 2002. – Р. 97 – 100 (Особистий внесок 30 %).

9. Рачкевич Р.В. Прогнозування залишкового ресурсу різьбових з’єднань з врахуванням зміни КІН // Збірник праць 4-го міжнародного симпозіуму “Трибофатика – 2002” (ISTF 4 – 2002), (23 – 27 вересня), Тернопіль. – 2002. – С. 473 – 477 (Особистий внесок 100 %).

10. Івасів В.М., Рачкевич Р.В., Пушкар П.В. Критерій вибору математичної моделі для обчислення напружень в трубних колонах // Збірник наукових праць науково-практичної конференції “Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України – 2003”, (18 – 21 листопада), Івано-Франківськ. – ІФНТУНГ. – 2003. – С. 256 – 258 (Особистий внесок 45 %).

11. Івасів В.М., Рачкевич Р.В. Аналіз напружено-деформованого стану бурильної колони в криволінійних ділянках свердловини // Збірник наукових праць 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2004”, (29 вересня – 1 жовтня), Судак. – 2004. – С. 397 – 399.