Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Попко Вадим Вікторович. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню уніфікаційної діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права, її правового статусу, організаційної структури, діяльності та прийнятим конвенціям. Досліджується генезис формування та розвиток цієї міжнародної організації, процес прийняття конференційних угод, зміст основних конвенцій у сфері цивільного процесу, сімейних та спадкових правовідносин. В дисертації обґрунтована необхідність участі України в розробці та прийнятті конвенційних угод, серед яких визначено першочергові, з метою приведення чинного законодавства у відповідність зі світовими стандартами та сприяння більш ефективній реалізації національних інтересів країни у співробітництві держав.