Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Руденко Оксана Валеріївна. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 189арк. — Бібліогр.: арк. 174-189.Анотація до роботи:

Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; МПрП. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

У дисертації доведено, що уніфікація в ЄС на основі критерію поділу правопорядків у вузькому сенсі є супрауніфікацією, а в технічному сенсі – ще й інтеруніфікацією. Уніфікація МПрП в рамках ЄС на основі того самого критерію охоплює поряд із попередніми двома типами уніфікації ще й трансуніфікацію (уніфікацію в широкому сенсі) та інтрауніфікацію (уніфікацію в найширшому сенсі) між народного приватного права. Встановлено, що за критерієм законодавчої спеціалізації, потрібно розрізняти уніфікацію МПрП у широкому сенсі і вузькому сенсі. Обґрунтовано, що з 2003 р. в ЄС відбувається переорієнтація з уніфікації матеріального приватного права на уніфікацію колізійного права, та в замороженому стані залишається уніфікація єдиного європейського процесуального права, що має своїм наслідком розвиток європейського міжнародного цивільного процесуального права (конфліктного права). З’ясовано, що уніфікація на рівні супра- витісняє уніфікацію на рівні інтернаціонального правопорядку, а трансуніфікація МПрП стає основою, минаючи інтеруніфікацію, супрауніфікацію МПрП в ЄС.