Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Осетинська Ганна Анатоліївна. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних проблем теоретичного та правозастосувального характеру, пов’язаних із захистом прав споживачів у сфері надання послуг.

У роботі розкриті загальні засади, підстави, способи захисту прав споживачів у сфері надання послуг, визначено коло суб’єктів споживчих правовідносин, елементи механізму захисту прав споживачів, особливості застосування цивільно-правової відповідальності. Проаналізовано окремі види споживчих договорів (роздрібної купівлі-продажу, побутового прокату, побутового підряду, про надання послуг). На основі проведеного аналізу розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з метою встановлення додаткових гарантій захисту споживачів у сфері надання послуг.

Публікації автора:

  1. Осетинська Г.А. Захист прав споживачів: проблеми розвитку законодавства України. Монографія. – К.: Ін-т законодавчих передб. і правової експ., НДІ прив. права і підприємництва. - 2002. –128 с.

  2. Осетинська Г.А. Закон захищає права споживачів (у співавторстві з Костицьким В.В). - К., 2002. – 24 с.

  3. Осетинська Г.А. Деякі аспекти вдосконалення законодавства про захист прав споживачів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. - С.54-57.

  4. Осетинська Г.А. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів у сфері надання послуг // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. - 2003. - №3. - С.51-57.

  5. Осетинська Г.А. Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю споживачів // Право України. – 2003. -№11. - С.130-133.

  6. Осетинська Г.А. Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2. - С.251-256.

  7. Осетинська Г.А. Деякі проблеми відповідальності за завдання моральної шкоди споживачам у сфері надання послуг // Юридична Україна. Щомісячний правовий часопис. - 2004. - №12. - С.52-57.

  8. Осетинська Г.А. Проблеми визначення елементів механізму захисту прав та законних інтересів споживачів у сфері надання послуг // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №1. – С.265-269.