Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Зоріна Юлія Іванівна. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 211арк. — Бібліогр.: арк. 187-211.Анотація до роботи:

Зоріна Юлія Іванівна. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

У дисертації досліджуються актуальні питання теоретичного і правозастосовчого характеру, пов’язані з висвітленням відносин у рекламі як правової науки. З цією метою автором виділяються у рекламі окремі цивільно-правові аспекти та здійснюється пошук найбільш оптимальної форми регулювання у контексті сучасних можливостей реклами; проведено порівняльне дослідження чинного законодавства України про рекламу, з позиції цивільного законодавства, з положеннями законодавств держав-учасниць ЄС, США, РФ у сфері реклами; аналізується судова практика щодо вирішення справ, пов’язаних з рекламною діяльністю. У роботі надано конкретні рекомендації щодо можливості покращення існуючого механізму регулювання.

У дослідженні також робиться загальний висновок щодо переважної наявності у рекламі цивільно-правових відносин, пропонується запровадити регулювання нових форм реклами, у зв’язку з цим запропоновано новий понятійний апарат, внесено інші пропозиції стосовно вдосконалення національного законодавства, у тому числі з огляду на розглянуті в роботі концепції.