Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Барбара Валентин Петрович. Цивільно-правове регулювання вексельних правовідносин в Україні (на матеріалах судової практики) : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Барбара В. П. Цивільно-правове регулювання вексельних правовідносин в Україні (на матеріалах судової практики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація містить системний аналіз вексельного правовідношення як елемента механізму цивільно-правового регулювання, виявлення проблем застосування вексельного законодавства у судовій практиці, формування теоретичних висновків і науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення цивільно-правового регулювання вексельних відносин.

Досліджені умови дійсності вексельних умов, а також проаналізовані умови, порядок та правові наслідки визнання їх недійсними.

Публікації автора:

1. Барбара В. П., Глушков М. С. Деякі питання правового регулювання обігу векселів в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2(54). – С. 39-43.

2. Барбара В. П. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Обіг цінних паперів. – К. : Праксіс, 2006, Рецензенти : В. М. Коссак, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, д. ю. н., проф. Я. М. Шевченко, завідувач відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, д. ю. н., проф., академік АПрН України, розділ III. Правове регулювання облігацій, розділ ІV. Правове регулювання казначейських зобов’язань України як виду цінних паперів. – С. 144-187.

3. Барбара В. П. Деякі питання вексельних правовідносин // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 8(84). – С. 24-28.

4. Барбара В. П. Особливості правового регулювання вексельних правовідносин; історичний дискурс // Підприємництво, господарство і право. 2008. – № 7(151). – С. 3-7.

5. Барбара В. П. Особливості визначення векселя як об’єкта цивільних правовідносин // Право України. – 2008 – № 11. – С. 34-41.