Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бонтлаб Василь Васильович. Цивільно-правове регулювання доменних імен: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню цивільно-правового регулювання доменного імені як засобу індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у мережі Інтернет. У ній розглянуто основні етапи становлення доменних імен у контексті розвитку мережі Інтернет, проведено аналіз особливостей правового регулювання доменних імен, а також співвідношення доменних імен із торговельними марками, комерційними найменуваннями, географічними зазначеннями походження товарів, міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів та іменами фізичних осіб, обґрунтовано необхідність скасування пріоритету торговельних марок над доменними іменами.

Відзначено, що право на доменне ім’я виникає після його реєстрації неурядовими організаціями і припиняється з моменту виключення його із відповідного реєстру. Наведено аргументи щодо віднесення договору про реєстрацію доменних імен, до договорів про надання послуг.

З’ясовано основні способи захисту законних прав та інтересів добросовісних володільців доменних імен.

Публікації автора:

  1. Бонтлаб В.В. Правове регулювання доменних імен // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2004. – С. 326-331.

  2. Бонтлаб В.В. Цивільно-правові аспекти співвідношення доменних імен та товарних знаків // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2004. – С. 371-377.

  3. Бонтлаб В.В. Окремі питання правового статусу доменних імен // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2004. – С. 371-377.

  4. Бонтлаб В.В. Цивільно-правова характеристика договору про реєстрацію доменних імен // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №8. – С. 28-31.

  5. Бонтлаб В.В. Правова природа доменних імен // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – С.332-335.

  6. Бонтлаб В.В. Деякі питання взаємодії доменних імен та комерційних (фірмових) найменувань // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2005. – С.304-307.