Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Майданик Наталія Іванівна. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006.Анотація до роботи:

Майданик Н. І. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2006.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із регулюванням договорів гри та парі у цивільному праві України. У роботі досліджено поняття договорів гри та парі, висвітлено проблеми співвідношення цих договірних зобов’язань з іншими схожими правовими конструкціями у цивільному праві. Проведено класифікацію договорів гри та парі, запропоновано поняття договору азартної гри як заснованого на ризику договору, за яким одна сторона – організатор гри, надає послугу з організації гри та парі і безпосередньої участі в ній організатора або участі гравців за правилами, встановленими організатором.

Приділена увага розробленню практичних рекомендацій щодо застосування цивільного законодавства в контексті договорів гри та парі, запропоноване вирішення питань, що є спірними при кваліфікації договорів парі, розіграшу, правочинів «на різницю», їх відмежуванні від інших конструкцій.

Публікації автора:

1. Майданик Н. І. Правова природа задавнених зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С 26–28.

2. Майданик Н. І. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов’язань з гри і парі // Право України. – 2005. – № 1. – С. 109–112.

3. Майданик Н. І. Зобов’язання з гри і парі (цивільно-правова природа) // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 54–58.

4. Майданик Н. І. Договір лотереї (поняття і правова природа) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 45–49.

5. Майданик Н. І. Договір азартної гри (цивілістичні аспекти) // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 32–37.

6. Майданик Н. І. Договір парі (цивільно-правова характеристика // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 28–34.

7. Майданик Н. І. Цивільно-правове регулювання зобов’язань з гри та парі (порівняльний аналіз іноземного законодавства) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 78–81.

8. Майданик Н. І. Правова природа задавнених зобов’язань // Тези Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (5–6 листопада 2004 р.). – Хмельницький: Вид-во ХУУП. – 2004. – С. 189–190.

9. Майданик Н. І. Договір розіграшу (поняття і цивільно-правова природа) // Тези VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (28–29 квітня 2005 року). – Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 262–263.