Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Антонов Сергій Володимирович. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006.Анотація до роботи:

Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2006.

Дисертація є завершеним науковим дослідженням, у якому розглядаються проблеми застосування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю пацієнтів при наданні платних медичних послуг. Проведено комплексний правовий аналіз найбільш актуальних теоретичних і практичних питань, що виникають при наданні платних медичних послуг недержавними медичними організаціями та особами, що здійснюють приватну медичну практику, зокрема, особливостей: правової природи, змісту, суб’єктів, об’єкта та мети цих правовідносин. Досліджено правові переваги закріплення прав і обов’язків суб’єктів зазначених правовідносин за допомогою цивільно-правового договору, письмової форми інформованої згоди пацієнта на медичне втручання, а також запропоновано механізм реалізації права невиліковно хворих пацієнтів на пасивну та активну евтаназію.

Найбільшу увагу приділено умовам настання цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг, співвідношенню договірної та деліктної відповідальності, правовій кваліфікації окремих ризикових видів медичних послуг як діяльності, що має ознаки джерела підвищеної небезпеки. Результати дисертаційного дослідження оформлено у вигляді обґрунтованих і нових науково-практичних пропозицій, які можуть бути використані для усунення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві.

Публікації автора:

  1. Антонов С.В. Лікарська помилка як особливий критерій при встановленні вини медичних працівників у цивільно-правовому делікті // Держава і право: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 18. – С. 224–229.

  2. Антонов С.В. Розмежування договірної та деліктної відповідальності за шкоду здоров’ю, заподіяну за договором про надання медичної допомоги //Держава і право: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – Вип. 23. – С. 331–336.

  3. Антонов С.В. Інформована згода пацієнта як необхідна умова надання медичної допомоги // Держава і право: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – Вип. 25. – С. 349–355.

  4. Антонов С.В. Цивільно-правові наслідки заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта внаслідок надання неналежної медичної допомоги // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №6. – С. 72–83.

  5. Антонов С.В. Інформована згода пацієнта як необхідна умова надання медичної допомоги // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет. – 2004. – №1. – С. 117–120.

  6. Антонов С.В. Цивільно-правовий захист прав пацієнтів при наданні медичної допомоги в Україні та за кордоном // Матеріали науково-практичної конференції «Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України». – К.: Київський юридичний інститут МВС України. – 2004. – С. 74–77.