Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Тарасенко Лідія Валентинівна. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов'язань : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2006. — 212арк. — Бібліогр.: арк. 194-211.Анотація до роботи:

Тарасенко Л.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов’язань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

У дисертації досліджено правову природу грошей та визначено їх місце в системі об’єктів цивільних прав. Наведено поняття грошового зобов’язання та деякі особливості його виконання. Проаналізовано підстави цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань та обґрунтовано висновок, що за цивільним законодавством України така відповідальність є відповідальністю без вини. Окреслено межі цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань. Встановлено правову природу процентів за грошовим зобов’язанням: проценти за користування чужими коштами за ст. 536 ЦК України як плата за користування чужими коштами та проценти річні за ч. 2 ст. 625 ЦК України як законна неустойка за прострочення грошового зобов’язання. Аргументовано висновок, що різниця між сумою боргу, що сплачується з урахуванням встановленого індексу інфляції за ч. 2 ст. 625 ЦК України, та номінальною сумою боргу є відшкодуванням кредиторові збитків, заподіяних знеціненням національної валюти. Сформульовано особливості цивільно-правової відповідальності за порушення грошового зобов’язання та пов’язані з ними пропозиції з удосконалення чинного законодавства.

Публікації автора:

1. Тарасенко Л.В. Гроші як об’єкт цивільних прав // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – С. 319–324;

2. Тарасенко Л. Межі цивільно-правової відповідальності за порушення грошового зобов’язання // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 40–45;

3. Тарасенко Л. Проценти за законодавством України: плата за користування коштами чи форма відповідальності? // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 49–53;

4. Тарасенко Л. Проценти за ч. 2 ст. 625 ЦК України – законна неустойка за порушення грошового зобов’язання // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 59–64;

5. Тарасенко Л.В. Правова природа сплати боргу з урахуванням індексу інфляції // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2005. – С. 426–432;

6. Тарасенко Л.В. Сплата процентів річних як форма цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань // Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України. Тези доповідей і наук. повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2001 року). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2001. – С. 93–95;

7. Тарасенко Л.В. Про мету (сausa) грошового зобов’язання // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21–22 жовтня 2005 року): У 3-х частинах: Частина друга: «Приватно-правові науки». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2005. – С. 348–351.