Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Ієвіня Ольга Володимирівна. Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005.Анотація до роботи:

Ієвіня О.В. Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005.

Досліджуються цивільно-правові аспекти охорони та захисту прав виробників фонограм. Розглядається процес формування та розвитку національного та міжнародного законодавства, пов'язаного з охороною та захистом прав виробників фонограм.

Робиться докладна характеристика фонограми як об'єкта та виробника фонограми як суб'єкта суміжних прав. Визначається система та обсяг прав виробників фонограм, а також досліджується система цивільно-правових договорів, пов'язаних з виникненням та передачею майнових прав виробників фонограм.

Розглядаються способи цивільно-правового захисту прав виробників фонограм, а також дається характеристика видів порушення прав виробників фонограм за законодавством України. Робиться аналіз юридичних, економічних, соціально-психологічних та технологічних факторів цих порушень. Аналізується система обмеження майнових прав виробників фонограм як засіб забезпечення балансу інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення та користувачів.

Аналізується ситуація, що склалась навколо виробників фонограм у зв'язку з розвитком новітніх технологій. Досліджується історія розвитку


фонографічної промисловості. Визначаються сучасні проблеми правової охорони та захисту прав виробників фонограм, пов'язані з розвитком мережі Інтернет.

Публікації автора:

1. Ієвіня О.В. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. - С.386 - 390.

2. Ієвіня О.В. Правове регулювання розміщення фонограм у мережі Інтернет: проблеми та перспективи //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. - С.345 - 350.

3. Ієвіня О.В. Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2004. - Вип. 23 . - С.221 - 228.