Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Дорошенко Олександр Федорович. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Академія правових наук України; НДІ інтелектуальної власності. — К., 2007. — 207арк. — Бібліогр.: арк. 185-207.Анотація до роботи:

Дорошенко О.Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних проблем теоретичного та правозастосовчого характеру, пов’язаних із судово-експертною діяльністю з дослідження об’єктів інтелектуальної власності, визначенням місця і значення висновку експерта як засобу доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Визначено поняття експертизи як засобу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності, проаналізовано правові засади призначення експертизи у цивільних справах з порушення прав інтелектуальної власності, визначено процесуальні права та обов’язки експерта, принципи судово-експертної діяльності, форму і зміст висновку експерта, а також особливості дослідження та оцінки судом висновку експерта у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Публікації автора:

 1. Дорошенко О. Ф. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності // Право України. – 2006. – № 5. – С. 67 71.

 2. Дорошенко О. Ф. Засоби доказування у цивільних спорах з порушення прав інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 6. – С. 67 70.

 3. Дорошенко О. Ф. Межі компетенції експерта при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності (Інтелектуальний капітал). – 2006. – № 2 (28). – С. 8 14.

 4. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? // Право України. – 2002. – № 2. – С. 103 106.

 5. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза в системі захисту прав інтелектуальної власності // Збірник наукових праць «Питання інтелектуальної власності»: Академія правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. Випуск 2. – Київ, 2005. – С. 72 78.

 6. Дорошенко О. Ф. Проблемы подсудности споров в сфере интеллектуальной собственности // Збірник наукових праць «Питання інтелектуальної власності»: Академія правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. Випуск 3. – Київ, 2005. – С. 86 95.

 7. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза: точка зору фахівців // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 4. – С. 45 48.

 8. Дорошенко О. Стовідсоткова експертиза // Юридичний вісник України. – № 23 (519), 11-17 червня 2005 р. – С. 6.

 9. Дорошенко О. Роль судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 4 (18). – С. 23-26.

 10. Дорошенко О. Защита этикеток: правовые аспекты // Юридическая практика. – № 46 (360), 16.11.2004. – С. 12.

 11. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза в інтелектуальній власності // Збірник наукових праць «Питання інтелектуальної власності»: Академія правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. Випуск 1. – Київ, 2004. – С. 51 59.

 12. Дорошенко О. Ф. Етикетки як об’єкт правового захисту // Збірник наукових праць «Питання інтелектуальної власності»: Академія правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. Випуск 1. – Київ, 2004. – С. 60 66.

 13. Дорошенко А. Ф. Пределы компетенции эксперта при проведении судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности // Материалы Международной научно-практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – К.: ООО «Аспект-2003», 2006. – С. 133 140.

 14. Дорошенко А. Практика проведения судебных экспертиз в делах по нарушению прав на объекты промышленной собственности // Материалы ІІ профессиональной конференции «Защита права промышленной собственности». – К.: Conference house, 2005. – С. 160 163.

 15. Дорошенко О. Роль судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності // Матеріали щорічної конференції Асоціації правників України. – К.: Вид-во «Еліт Прінт», 2004. – С. 67 71.

 16. Дорошенко О.Ф. Особливості призначення та проведення судових експертиз, пов’язаних з охороною прав на знаки для товарів і послуг // Материалы международной научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность – ключ к успеху в бизнесе». – АРК, г. Алушта, 2004. – С. 17 20.