Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Сабодаш Роман Богданович. Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 191-203.Анотація до роботи:

Сабодаш Р.Б. „Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням страхування кредитних ризиків у цивільному праві. На основі аналізу літературних джерел, норм чинного цивільного законодавства і практики його застосування в дисертації розкриваються поняття та характерні риси ризику, кредитного ризику, страхування кредитних ризиків, дискусійні питання правового статусу страховика, аналізуються приписи Директив Європейського Союзу у сфері страхування та страхування кредитних ризиків, зарубіжний досвід з окремих питань застосування страхування кредитних ризиків у банківській сфері, поняття, ознаки та зміст договорів страхування кредитних ризиків.

Результатом такого дослідження стало формулювання ряду нових наукових висновків і пропозицій щодо удосконалення чинного цивільного законодавства, зокрема, щодо внесення конкретних змін та/або доповнень до Закону України “Про страхування”, а також автором рекомендована розробка Типових Правил страхування кредитних ризиків.

Публікації автора:

У фахових виданнях

  1. Сабодаш Р. Страхування кредитних ризиків – спосіб забезпечення виконання зобов’язань чи їх окремий вид? / Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 11 – С. 123-125.

  2. Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні / Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 2 – С. 30-32.

  3. Сабодаш Р. Спірні питання визначення правосуб’єктності страхових організацій / Юридична Україна. – 2006. - № 3. – С. 61-65.

  4. Сабодаш Р. Співвідношення національного та європейського законодавства в сфері страхування кредитних ризиків / Юридична Україна. – 2006. - № 5. – С.59-62.

В інших виданнях

1. Сабодаш Р.Б. Право регресної вимоги у страхуванні // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року): у 3-ох частинах: Частина друга: «Приватно - правові науки». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 301-304.

2. Сабодаш Р. Фінансова холдингова група як форма існування банківського страхування в Україні // Приватно - правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 58-60.