Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологічна інформатика


Демидов Всеволод Кирилович. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища : Дис... канд. наук: 04.00.05 - 2009.Анотація до роботи:

Демидов В.К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.05 – геологічна інформатика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена розробці, дослідженню алгоритму та методології статистичного моделювання випадкових процесів та двох- і тримірних випадкових полів для задач моніторингу геологічного середовища.

Проаналізовано еволюційний розвиток статистичних методів для задач геології.

Розроблено пакет прикладних програм GSM в якому застосовано алгоритми статистичного моделювання методом спектральних розкладів та рандомізації.

Досліджені основні типи кореляційних функцій (експонента, експотенційно затухаюча косинусоїда, Бесселева функція, функція Коші та інші).

Вдосконалено математичний апарат для розрахунку автокореляційної функції для нерівномірної сітки спостережень (доведено теорему).

Вдосконалено основні положення методики статистичного моделювання для моніторингових досліджень, викладено поетапно весь цикл методики, розроблений алгоритм методом рандомізації для тримірних випадкових полів та апробований для ППП GSM.

Розроблений програмно-алгоритмічний комплекс, що включає статистичне моделювання на основі методів спектрального розкладу та рандомізації, розрахунок спеціальних функцій, побудова автокореляційних функцій.

Проведена апробація розроблених методів та алгоритмів на експериментальних даних по ряду свердловин та полів параметрів густини крейдяної товщі і товщі дисперсних ґрунтів на проммайданчику Рівненської АЕС; контролю рівня ґрунтових вод на території Київської агломерації.

Публікації автора:

 1. Вижва С. А. Статистичне моделювання карстово-суфозійних процесів на території потенційно-небезпечних об’єктів / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Геоінформатика. – К. : ТОВ «Карбон-сервіс», 2004. – № 2. – С. 78–85.

 2. Вижва С. А. Статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у задачах моніторингу геологічного середовища / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : зб. наук. праць. – К. : ТОВ «Карбон-сервіс», 2006. – С. 173–184.

 3. Вижва С. А. Тривимірне статистичне моделювання методом рандомізації в задачах моніторингу геологічного середовища / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Геоінформатика. – К. : ТОВ «Карбон-сервіс», 2008. – № 2. – С. 78–85.

 4. ДемидовВ. К. Пакет прикладних програм GSM для статистичного моделювання в задачах моніторингу геологічного середовища / В. К.Демидов // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – № 44. – С. 49–52.

 5. Цюпа І. В. Оцінка методів побудови карт рівнів грунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. В. Цюпа, В. К.Демидов, О. В. Заславська // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Геологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – № 45. – С. 59–62.

 6. Вижва С. А. Застосування статистичного моделювання в геофізичному моніторингу стану верхньої частини розрізу промплощадок потенційно небезпечних промислових об’єктів / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : ІV міжнар. наук. конф. : тези доповідей. – К. : ВГЛ «Обрії», 2003. – С. 124–126.

 7. Вижва С. А. Дослідження можливостей практичного застосування методів статистичного моделювання двох- та трьохвимірних полів для контролю за небезпечними геологічними процесами / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : V міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. –
  С. 133–135.

 8. Вижва С. А. Комп’ютерні технології статистичного моделювання випадкових процесів та полів в задачах моніторингу / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VI міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 158–159.

 9. ДемидовВ. К. Сучасні технології для статистичного моделювання випадкових процесів та полів в задачах моніторингу геологічного середовища / В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : всеукр. наук. конф. : матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 169–171.

 10. Вижва С. А. Статистичне тривимірне моделювання методом рандомізації при вирішенні задач моніторингу геологічного середовища / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : всеукр. наук. конф. : матеріали. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 154–156.

 11. Вижва С. А. Статистичне тривимірне моделювання в задачах моніторингу небезпечного геологічного середовища / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К.Демидов // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : наук. конф. : матеріали. – Л. : КВ ІГФ НАН України, 2006. – С. 29–31.

 12. ДемидовВ. К. Використання статистичного моделювання для моніторингу стану геологічного середовища / В. К.Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VIII міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : Видавництво УкрДГРІ, 2007. – С. 110–112.

 13. ДемидовВ. К. Використання методів інтерполяції для побудови карт підтоплення / В. К.Демидов, І. В. Цюпа // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VIII міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : Видавництво УкрДГРІ, 2007. – С. 152–154.

 14. Вижва З. О. Застосування в геології статистичного моделювання періодичних випадкових процесів / З. О. Вижва, В. К.Демидов, А. С. Вижва // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : VIII міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : Видавництво УкрДГРІ, 2007. – С. 92–93.

 15. Вижва С. А. Застосування ППП-GSM статистичного моделювання випадкових полів в геологічних задачах / С. А. Вижва, З. О. Вижва, В. К. Демидов // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: VIII міжнар. наук. конф. : матеріали. – К. : Видавництво УкрДГРІ, 2007. – С. 93–94.