Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Рабовська Світлана Янівна. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 2007. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 185-206.Анотація до роботи:

Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню і аналізу поняття „корпоративні права” в спадкових правовідносинах. В роботі досліджуються особливості не тільки визначення базових понять, зокрема, корпоративного права, а й способи передачі його у спадок. Дисертантом досліджені найвірогідніші спірні правові ситуації та пропонуються варіанти вирішення таких ситуацій: завчасно – у статутних документах та заповітах; під час переходу спадщини до спадкоємців – шляхом компромісних варіантів вирішення спорів між учасниками та правонаступниками, а також у разі необхідності – варіанти вирішення спорів судом.

В роботі запропоновані численні висновки теоретичного характеру та зміни до законодавства, які спрямовані на охорону і захист корпоративних прав під час їх переходу до спадкоємців.

Публікації автора:

Монографії

 1. Рабовська С.Я. Корпоративне спадкування // в кн. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд. // За заг. ред. Фурси С.Я.; -К.:Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. – С. 290-393.

Статті

 1. Рабовська С.Я. Підприємство як об’єкт спадкового правонаступництва за проектом нового ЦК України // Держава і право. – Вип. 19. – 2003. – с.351-356

 2. Рабовська С.Я. Спадкові права і податкові обов’язки // Митна справа. - № 2. –Львів. -2005. –С.74-80

 3. Рабовська С.Я. Корпоративні права у складі спадщини // Митна справа. - № 4. –Львів. -2005. –С.87-91

 4. Рабовська С.Я. Аналіз корпоративних прав за теоретичними джерелами // Митна справа. - № 5. –Львів. -2005. –С.49-53

 5. Рабовська С.Я. Нові схеми передачі спадщини без оподаткування: роздуми в голос // Юриспруденція теорія і практика № 4(6) – Київ. – 2005. С. 44

 6. Рабовська С.Я. Правовий зміст корпоративних прав за новим ГК та їх складові частини // Право України -№ 7 -2005 –С.68

 7. Рабовська С.Я. Загальні передумови розрахунку вартості корпоративного права // Нотаріат Адвокатура Суд № 6(8) – Київ. – 2005. С. 6.

 8. Рабовська С.Я. Розшук належних спадкоємцю корпоративних прав // Нотаріат Адвокатура Суд № 10(12) – Київ. – 2005. С. 1, 4, 5.

Тези доповідей

 1. Рабовська С.Я. Деякі питання регулювання спадкових відносин // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права № 2 – Хмельницький. – 2002. С. 211- 213.

 2. Рабовська С.Я. Про спадкові правовідносини // Нотаріат Адвокатура Суд № 4(6) – Київ. – 2005. С. 1, 5.