Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Холодильна технологія харчових продуктів


Чумак Ігор Григорович. Розробка технологій одержання і холодильного зберігання інулінвмісного концентрату і його використання в харчовій промисловості. : Дис... канд. наук: 05.18.14 - 2003.Анотація до роботи:

Азаров О.В. Розробка технологій одержання і холодильного зберігання інулінвмісного концентрату і його використання в харчовій промисловості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.14 – Холодильна технологія харчових продуктів. – Одеська державна академія холоду, Одеса, 2003.

Дисертацію присвячено експериментальним дослідженням з розробки технології одержання і холодильного зберігання інулінвмісного концентрату (ІВК), здобутого із соку бульб топінамбура з використанням раціональних режимів технологічних процесів, і його використання в харчовій промисловості.

Встановлено, що бульби топінамбура вимагають спеціальних умов збереження, тому більш доцільно їх переробляти з одержанням соку. За запропонованим критерієм оцінки методів попередньої обробки бульб встановлено, що найбільш раціональним є бланшування НВЧ-нагріванням. Сік зберігають у виді інулінвмісного концентрату (ІВК), для одержання якого сік піддають вакуум-випарюванню.

Консервування ІВК проводять вакуум-сублімаційним сушінням чи холодильною обробкою. Проведені дослідження з холодильного збереження ІВК і наступна математична обробка даних дала можливість одержати рівняння для розрахунку тривалості збереження ІВК у залежності від його вологості і температури середовища. Розроблено технологічні рекомендації з холодильного збереження і використання ІВК.

Науково обґрунтоване використання ІВК у ковбасних виробах як замінник цукру і добавки для одержання продуктів діабетичного призначення.

Дисертаційна робота присвячена переробці нетрадиційного виду сировини – топінамбура, а також одержанню інулінвмісного концентрату (ІВК), його холодильному збереженню і використанню.

1. Встановлено, що для переробки найкраще використовувати бульби топінамбура з жовтою шкіркою, що містять більше інуліну. Бульби необхідно переробляти в період збору врожаю, тому що вони швидко втрачають вологу і свої технологічні властивості, а організація збереження (пересипання піском, ґрунтом) зв'язана з додатковими витратами.

2. Кількісно визначено зниження вологоутримуючої здатності рослинної тканини заморожених бульб топінамбура при різних ступенях здрібнювання і швидкості заморожування.

3. Запропоновано критерій оцінки якості методів попередньої обробки бульб, що дозволив встановити, що найбільш раціональним з розглянутих є метод бланшування НВЧ-нагріванням, що збільшує їх соковіддачу і інактивує окисні ферменти.

4. Встановлено, що кріоконцентрування соку топінамбура приводить до втрат сухих речовин і інуліну із блоком льоду, при цьому основна маса цих речовин знаходиться в його нижній частині в периферійних шарах.

5. Визначено раціональні режими концентрування соку з бульб топінамбура вакуум-випарюванням, що дозволяють знижувати масову частку в ньому вологи до 45 %, збільшувати масову частку інуліну до 27,7 % при поліпшенні органолептичних показників одержуваного концентрату.

6. Показано перевагу вакуум-сублімаційного сушіння ІВК у порівнянні із соком і встановлені кількісні і якісні показники процесу й одержуваного продукту: порошкоподібний концентрат мав високу розчинність (82,5 %), містив 40 % інуліну і мав гарні органолептичні показники.

7. Розроблено методику розрахунку припустимих термінів збереження ІВК у залежності від масової частки в ньому вологи і температурних режимів холодильної обробки і встановлено, що холодильне збереження ІВК при температурі -5 С протягом 6 місяців зберігає якість ІВК по органолептичним і мікробіологічним показникам.

8. Науково обґрунтоване використання ІВК при готуванні ковбасних виробів в якості заміни цукру і внесеної добавки для одержання продуктів діабетичного, лікувально-профілактичного і спеціального призначень і розширення їхнього асортименту.

9. Розроблено аналітичні залежності й алгоритм прогнозування якості ковбасного фаршу і готових виробів з використанням ІВК заданого хімічного складу і консистенції із застосуванням методів інженерної реології.

10. Розроблено технологічні рекомендації з холодильного збереження і використання ІВК, що апробовані в умовах виробництва.

11. Встановлено, що готові ковбасні вироби з ІВК мали вихід на 2-3 % вище контрольних зразків і характеризувалися гарними органолептичними показниками, що підтверджено виробничою перевіркою.