Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Цюра Вадим Васильович. Речові права на чуже майно : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 225арк. — Бібліогр.: арк. 205-225.Анотація до роботи:

Цюра В.В. Речові права на чуже майно. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних основ речових прав, а також проведено узагальнення історичного досвіду і досвіду іноземних держав. В роботі узагальнено проблеми вирішення таких справ судами України та запропоновано пропозиції з удосконалення норм законодавства, нотаріальної і судової практики. Зокрема, у роботі проаналізовані новітні тенденції цивільного права та визначено можливість встановлення речових прав як на підставі договору, так і за рішенням суду.

Публікації автора:

 1. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. – 135 с.

 2. Цюра В.В. Майбутнє закону України „Про власність” // Право України. – 2004. – № 4. – С. 93–95.

 3. Цюра В.В. Врегулювання права власності за новим цивільним кодексом України // Правова держава. – 2004. – №15. – С. 354–358.

 4. Цюра В.В. Речові права за новим Цивільним кодексом України // Митна справа. – 2004. – №5 (35). – С. 63–66.

 5. Цюра В.В. Історичний досвід виникнення і врегулювання речових прав на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика – 2005. – № 11 (13). – С. 2–15.

 6. Цюра В.В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 2 (16). – С. 21–31.

 7. Цюра В.В. Деякі проблеми співвідношення понять „спільна власність” та „речові права на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика”. – 2006. – № 10 (24). – С. 38–41.

 8. Цюра В.В. Особистий сервітут // Нотаріат Адвокатура Суд – 2005. – № 11 (13). – С. 2.

 9. Цюра В.В. Загальнотеоретичні проблеми права людини на власність в Україні // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців, аспірантів і студентів 5-6 грудня 2003. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – С. 74–76.

 10. Цюра В.В. Загальнотеоретичні проблеми застосування сервітуту в Україні // Четверті осінні юридичні читання: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених 21-22 жовтня 2005. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2005. – С. 385–386.

 11. Цюра В.В. Проблеми речових прав за законодавством України // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 401–403.

 12. Цюра В.В. Деякі проблеми класифікації речових прав на чуже майно // Римське право і сучасність: Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції 19-20 травня 2006. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2006. – С. 106 – 107.