Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Алданов Юрій Валентинович. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем пов’язаних з правовідносинами у сфері приватизації державного майна як спеціальної підстави набуття права власності. У роботі на основі аналізу нормативно-правових джерел регулювання приватизації в України та законодавства деяких іноземних держав, а також основних положень теорії цивільних правочинів та похідних від них зобов’язань, досліджуються: правовідносини у сфері приватизації та особливості відчуження державного майна на користь суб’єктів приватного права; основні види приватизаційних правочинів; судова практика, що встановилася в Україні впродовж ринкової трансформації економіки та еволюцією відносин власності. Обґрунтовується низка теоретичних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, спрямованих на забезпечення більш раціонального правового регулювання суспільних відносин щодо спеціальної підстави набуття права власності.

Публікації автора:

1. Алданов Ю.В. Приватизація в Україні: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, Випуск 41, Частина I. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2003. — С. 123 — 127.

2. Алданов Ю.В. Генезис обсягу прав резидентів та нерезидентів України у приватизаційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, Випуск 49, Частина II. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин — 2004. — С. 115 — 119.

3. Алданов Ю.В. Державна таємниця та інтелектуальна власність // Науковий вісник НА СБ України, К.: Вип. №20, 2004. — С. 169 — 178.

4. Алданов Ю.В. Поводження з окремими категоріями матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом під час приватизації // Право України, №4, 2005. — С. 58 — 60.

5. Алданов Ю.В. Визнання приватизаційних угод недійсними (законодавчі підстави та судова практика) // Підприємництво, господарство і право, №2, 2006. — С. 33 — 37.

6. Алданов Ю.В. Приватизація в Україні: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, Випуск 43, Частина II: Матеріали науково-теоретичної конференції молодих вчених Інституту міжнародних відносин від 24.05.2003р. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2003. — С. 102 — 107.

7. Алданов Ю.В. Державна таємниця та приватизація (генезис правової політики та деякі аспекти правового регулювання): Матеріали науково-практичної конференції від 29.06.2004р. “Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України”, К.: Видавництво НА СБ України, 2004. — С. 57 — 59.

8. Алданов Ю.В. Динаміка нормативно-правового регулювання процесів, пов’язаних з приватизацією майна, що становить державну таємницю: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції від 21.04.2005р. “Система охорони державної таємниці — складова частина національної безпеки”, К.: Видавництво НА СБ України, 2006. — С. 55 — 60.