Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Болховітінова Анастасія Борисівна. Припинення шлюбу за законодавством України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню припинення шлюбу в судовому та адміністративному порядках, внаслідок смерті одного з подружжя та оголошення його померлим.

В роботі сформульоване доктринальне визначення поняття "припинення шлюбу", удосконалені правові підходи у визначенні змісту поняття "розірвання шлюбу", встановлено співвідношення зазначених понять.

Обґрунтовані необхідність уніфікації підстав судового розірвання шлюбу; введення заборони на пред’явлення позову про розірвання шлюбу особою, яка вчинила протиправну поведінку; визнання недійсним шлюбу, укладеного особою, оголошеною померлою тощо.

На основі здійсненого аналізу науково-теоретичних проблем правового регулювання припинення шлюбу сформульовані конкретні рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства України.

У дисертації проведено комплексний науково-теоретичний аналіз правового регулювання припинення шлюбу за законодавством України та сформульовано низку важливих науково-практичних висновків, які зроблені вперше і мають наукову новизну, зокрема:

доктринально визначене поняття "припинення шлюбу" як втрата чинності зареєстрованого з дотриманням вимог законодавства сімейного союзу жінки та чоловіка з підстав, встановлених законом, що спричиняє припинення шлюбно-сімейних правовідносин та інших обумовлених шлюбом прав та обов’язків;

аргументовано висновок про доцільність закріплення в законодавстві права подружжя виражати взаємну згоду на розірвання шлюбу в інший спосіб, ніж подання спільної заяви про розірвання шлюбу, наприклад, шляхом подання подружжям двох односторонніх заяв чи надсилання таких нотаріально засвідчених заяв;

обґрунтовано висновок про недоцільність встановлення в законодавстві більш жорстких підстав для розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, ніж для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя, та, відповідно, при прийнятті рішення про розірвання шлюбу суд повинен брати до уваги не будь-які інтереси подружжя та дітей, а лише ті, які мають істотне значення;

обґрунтовано висновок про доцільність позбавлення права пред’являти позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та одного року після народження дитини того з подружжя, який вчинив протиправну поведінку з ознаками злочину щодо іншого з подружжя або дитини;

обґрунтовано тезу про необхідність введення додаткової підстави визнання шлюбу недійсним за статтею 40 СК – наявність обману або омани, в результаті яких особа не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними при реєстрації шлюбу;

обґрунтовано висновок про те, що питання про момент санації шлюбу повинно вирішуватися диференційовано в залежності від можливості визначення моменту зникнення обставин, які перешкоджали укладанню шлюбу, або моменту появи нових обставин;

обґрунтовано висновок про необхідність надання добросовісній особі у разі недійсності шлюбу права на утримання аналогічно правам одного з подружжя на утримання після розірвання шлюбу.

На основі здійсненого автором дослідження науково-практичних проблем правового регулювання припинення шлюбу сформульовані рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, зокрема шляхом внесення змін та доповнення до статей 26, 39-41, 104-106, 109, 113, 115, 116, 118 СК, статті 234 ЦПК, інших статей СК та Правил.

Публікації автора:

1. Райчук А. Б. Деякі питання розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – №67-69. – С. 101 – 103.

2. Райчук А. Б. Поняття “припинення шлюбу”, “розірвання шлюбу”, “розлучення”. Їх співвідношення // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – №67-69. – С. 127 – 129.

3. Райчук А. Б. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – №77-78. – С. 102 – 105.

4. Райчук А. Б. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя // Юридична Україна. – 2008. – №6. – С. 68 – 74.

5. Райчук А. Б. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України. – 2008. – №9. – С. 130 – 135.

6. Райчук А. Б. Обмеження права подружжя на розірвання шлюбу: "за" та "проти" [Електронний ресурс] // Наукова інтернет-конференція "Цивільне та сімейне законодавство: теорія та практика застосування". (Академія Адвокатури України). – 2005 р., 23, 24 травня. Режим доступу до матеріалів : (Форум).

7. Болховітінова А. Б. Особливості правового регулювання розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя // Наука в інформаційному просторі : IV Міжнар. науково-практ. конфер., 15, 16 жовтня 2008 р. : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т.4. – С. 71 – 76.