Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологічна інформатика


Шумік Світлана Василівна. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв'язку оберненої задачі : Дис... канд. фіз.- мат. наук: 04.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 155арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 117-138.