Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Керимов Сергій Гасратович. Представництво за законом в цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Керимов С.Г. Представництво за законом в цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено аналізу представництва за законом в цивільному праві України. Основною метою дисертаційного дослідження є з’ясування сутності та значення представництва за законом у сучасних умовах.

Розглядаючи питання загальної характеристики категорії представництва у цивільному праві, різновидом якого є представництво за законом, детальному аналізу піддано підстави виникнення та види представництва, формування категорії обов’язкового представництва. Досліджуються також окремі випадки представництва за законом.

На підставі проведеного аналізу внесені пропозиції щодо вдосконалення норм чинного ЦК України.

Публікації автора:

1. Керимов С.Г. Реалізація цивільної правосуб’єктності митних органів // Митна справа. – 2005. – № 3. – С. 36-40.

2. Керимов С.Г. Деякі питання представництва малолітньої особи її опікуном // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2005. – С. 452-457.

3. Керимов С.Г. Батьки як законні представники своїх дітей // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 25. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2005. – С. 266-270.