Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Єфімов Олександр Миколайович. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.Анотація до роботи:

Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2005.

В дисертації досліджуються вексельне право та вексельні зобов’язання, наводиться загальна характеристика правовідносин з приводу обігу векселів. Надається розуміння вексельного права як комплексного утворення в законодавстві, яке входить до правового інституту цінних паперів і до сфери регулювання якого належать цивільні, фінансові, адміністративні, процесуальні та інші відносини з приводу векселя у площині приватного і публічного права. Доводиться відсутність у публічних векселів ознак та функцій векселя як цінного паперу. Визначається, що підставою виникнення вексельних правовідносин є складання (тобто його оформлення) та видання векселя як одностороннього правочину. Вексельні правовідносини характеризуються як єдині етапні правовідносини, що розвиваються та мають поетапну зміну того чи іншого елементу своєї структури. Доводиться неможливість застосовування механізмів визнання векселя недійсним та визнання вексельного зобов’язання недійсним як таких, що суперечать сутності вексельних правовідносин.

Публікації автора:

 1. Єфімов О. Аваль та його правова природа // Право України. – 1998. – № 9. – С.13-15.

  Єфімов О. Права векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998. – № 6. – С.14-18.

  Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999. – № 4. – С.30-33.

  Єфімов О. Індосамент векселя: деякі аспекти застосування / Молодь у юридичній науці. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (5-6 листопада 2004 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2004. – С.146-147.

  Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз’яснення, практика судів, зразки документів / Упорядкування, коментарі О.М. Єфімов. – Київ: Всеувито, 2003. – 476 с.

  Єфімов О. Недійсність векселів: чи можливо це? // Юридичний журнал. – 2003. – № 9(15). – С.52-54.

  Єфімов О. До питання про векселі державного казначейства // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – № 1. – С.18-20.

  Єфімов О. „Енергетичні” векселі (правова основа, бухгалтерський облік операцій з ними) // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – № 2. – С.12-17.

  1. Ефимов А. Вексельное дышло // Бизнес. – 9 февраля 1998 г. – № 5(264). – С.28.

  2. Ефимов А. Товарный кредит и вексель: бухгалтерский учет вексельных операций на предприятиях, в коммерческих банках, налогообложение операций с векселями // Бизнес. – 25 июня 1996 г. – № 24(179). – С.22-23.

  3. Ефимов А. Товарный кредит и вексель: бухгалтерский учет вексельных операций на предприятиях, в коммерческих банках, налогообложение операций с векселями // Бизнес. – 25 июля 1996 г. – № 25(180). – С.19-20.

  4. Ефимов А. Чего ожидать налогоплательщикам от Закона Украины «Об обращении векселей в Украине»? // Вестник Налоговой службы Украины. – 2001. – № 29. – С.62-64.

  5. Yefimov A. Sharing Bills of Exchange Experience \\ The Ukrainian Journal of Business Law. – June, 2003. – P.20-21.

  6. Ефимов А. Альтернатива есть. Законная замена уступки требования и перевода долга // Компаньон. – 1998. – № 50(98). – С.22-25.

  7. Ефимов А. Аваль и его правовая природа // Вестник Налоговой службы Украины. – 1998. – № 14. – С.44-46.

  8. Ефимов А. Акцептная операция банка (экономика, правовые аспекты, отражение в бухучете) // Финансовая консультация. – 1998. – № 17(51). – С.49-52.