Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Довжук Олена Володимирівна. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, що виникають при матеріально-правовому регулюванні приватних трудових відносин на сучасному етапі. В роботі висвітлюється рівень дослідження міжнародного приватного трудового права, визначається місце і роль міжнародного приватного трудового права в системі сучасного міжнародного приватного права. Автором досліджуються основні проблеми регулювання міжнародної міграції робочої сили на міжнародному та національному рівнях, розглядається проблема запобігання нелегальній трудовій міграції, аналізуються питання регулювання окремих видів міжнародної трудової діяльності. Обґрунтовується низка теоретичних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, спрямованих покращення матеріально-правового регулювання міжнародних приватних трудових відносин.