Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Сеник Світлана Василівна. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 196арк. — Бібліогр.: арк. 182-196.Анотація до роботи:

Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві. На підставі теоретичних здобутків учених-цивілістів та аналізу чинного законодавства проводиться цивілістичне дослідження юридичної природи договору субпідряду у капітальному будівництві, з’ясовується його місце у системі договорів. Запропоновано дефініцію поняття договору субпідряду у капітальному будівництві. Шляхом аналізу основних елементів даного договору, прав та обов’язків сторін за договором дано перелік істотних умов договору субпідряду у капітальному будівництві. Досліджено умови та форми відповідальності учасників за порушення субпідрядних зобов’язань у капітальному будівництві. На підставі аналізу нормативних актів, договірної та судової практики сформульовано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві.

Публікації автора:

  1. Сеник С.В. Відносини з будівельного підряду за римським приватним правом// Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Одеса: „Юридична література”. – 2003. - С. 94-96.

  2. Сеник С.В. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. - С. 305-309.

  3. Сеник С.В. Правові засади регулювання субпідрядних відносин у капітальному будівництві// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 256-264.

  4. Сеник С.В. Ціна як істотна умова договору субпідряду у капітальному будівництві// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Випуск 41. – С. 197-204.

  5. Сеник С.В. Співвідношення договору субпідряду у капітальному будівництві з іншими видами договорів// Збірник наукових статей „Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України”. – Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2005. - Випуск 15. – С. 93-100.

  6. Сеник С.В. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №1. – С. 31-35.

  7. Сеник С.В. Юридична природа субпідрядних договорів у капітальному будівництві// Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во XУУІІ, 2004. – С. 250-252.

  8. Сеник С.В. Строк як істотна умова договору субпідряду у капітальному будівництві// Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Четверті осінні юридичні читання”. – Ч-на друга: „Приватно-правові науки”. - Хмельницький, 2005. – С. 317-321.

  9. Сеник С.В. Предмет договору субпідряду у капітальному будівництві// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 233-234.