Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Лазько Гюльназ Заурівна. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Лазько Г.З. Правова природа представництва в цивільному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню понятійного апарату та змісту інституту цивільного процесуального представництва. Досліджено історично-правові етапи виникнення та розвитку інституту цивільного процесуального представництва.

У роботі визначено поняття, зміст та класифікацію процесуального представництва на види, уточнено мету та завдання процесуального представника під час здійснення цивільного судочинства. Окреслено особливості окремих видів процесуального представництва, з урахуванням значного збільшення кола осіб, які можуть виступати як процесуальний представник, а також напрямки розвитку інституту цивільного процесуального представництва, також уточнено підстави виникнення та особливості правового регулювання інституту цивільного процесуального представництва. Визначено місце та значення процесуального представництва у господарському та кримінальному процесах.