Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Мартин Володимир Михайлович. Право користування чужим майном: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006.Анотація до роботи:

Мартин В. М. Право користування чужим майном. – Рукопис.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин користування чужим майном в Україні та особливостей права користування чужим майном за нормами речового та зобов’язального права. У роботі розкрито зміст права користування чужим майном, проаналізовано підстави виникнення та правова природа цього права.

На основі аналізу законодавства України виявлені прогалини та неточності інституту речових прав на чуже майно та висловлені пропозиції щодо їхнього усунення. При дослідженні права користування чужим майном за договором визначено зміст та особливості права користування наймача та піднаймача, особливості користування майном за договором прокату та іншими видами найму.

Визначено підстави (юридичний склад) виникнення права користування за заповідальним відказом та умови правомірності використання чужого майна у спеціальних випадках (використання чужого майна для самозахисту від протиправних посягань, використання чужого майна у стані крайньої необхідності та у випадку необхідної оборони).

Публікації автора:

Мартин В. М. Право користування майном: поняття та зміст // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 158-161.

Мартин В. М. Найм, оренда: до історії понять // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2000. – Вип. 35. – С. 277-281.

Мартин В. М. Особливості суб’єктного складу договору побутового найму (прокату) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2001.– №1. – C. 208-215.

Мартин В. М. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип. 39. – С. 303-314.

Мартин В. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск ХІІІ. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2004. – С. 100-105.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004.– С. 337-355.

Мартин В. М. Договір найму майна у проекті Цивільного кодексу // Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України. – К., 1997. – С. 67-69.

Мартин В. М. Речові права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 262-265.

Мартин В. М. Юридичні підстави виникнення права користування чужим майном (сервітутів) // Матеріали V Регіональної міжвузівської наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2004.– С. 65-68.

Мартин В. М. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання” – Хмельницький, 2004. – С. 192-193.