Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Баранюк Андрій Зіновійович. Позбавлення права приватної власності : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра цивільного права і процесу. — Л., 2006. — 220арк. — Бібліогр.: арк. 199-220.Анотація до роботи:

Баранюк А.З. Позбавлення права приватної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню позбавлення права приватної власності. У роботі послідовно досліджено становлення різних видів позбавлення права приватної власності та передумови їх виникнення в Україні та інших країнах. Визначається юридична природа позбавлення права приватної власності серед підстав припинення права приватної власності.

Запропоновано критерії класифікації підстав позбавлення права приватної власності, досліджено їх предмет, момент припинення права власності, особливості їх проведення.

На основі аналізу відносин, які виникають при позбавленні права приватної власності, розроблено пропозиції по удосконаленню їх законодавчого регулювання.

Публікації автора:

1. Баранюк А.З. Реквізиція майна.// Науковий вісник Національної академії податкової служби України (економіка, право). – 2005. - № 3(30). – С.215

2. Баранюк А.З. Викуп земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та купівля – продаж землі.// Правова держава. – 2004. - №7. – С.38

3. Баранюк А.З. Правові засади позбавлення права власності. // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірка наукових праць. – 2002. - №4.- С.162