Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Євтушенко Олена Іванівна. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.Анотація до роботи:

Євтушенко О.І. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних основ визнання і виконання рішень іноземних судів на території України, а також проведено узагальнення досвіду іноземних держав, узагальнено проблеми вирішення таких справ судами України та запропоновано шляхи удосконалення процедури їх розгляду. У роботі проаналізовані новітні тенденції цивільного процесу та визначено можливість вирішення справ про визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів у порядку наказного провадження, застосування інституту заочного рішення та попереднього судового засідання.

Публікації автора:

1. Євтушенко О.І. Розгляд справ, пов’язаних з виконанням рішень Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. – К., 2002. – С.455-462.

2. Євтушенко О.І. Судова практика застосування статті 1 протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основних свобод при розгляді цивільних справ судами України // Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Правова держава. Вип. №14. –С. 216-223.

3. Фурса С.Я., Євтушенко О. Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражів // Підприємництво, господарство і право. № 9 –2003. - С.43-46.

4. Євтушенко О. Процедура визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Український журнал міжнародного права – Української асоціації міжнародного права. Український часопис міжнародного права. №1. 2004. –С. 68-73.

5. Євтушенко О. Провадження у справах про визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів // Міністерство юстиції України. Право України. №8. 2004. –С. 75- 79.

6. Євтушенко О.І Ухвала суду по справі про визнання і приведення до виконання рішення іноземного суду // Юриспруденція: теорія і практика №1- 2004. С.40-47

  1. Євтушенко О. Проблеми, які виникають при розгляді Апеляційними судами України справ за клопотаннями про визнання та дозвіл виконання рішень іноземних судів на території України // Матеріали міжнародного семінару: „Юридична методологія основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС”, м.Київ: Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства (13-14.11.2003 р.) – С.64-69.

  2. Євтушенко О.І. Захист інтересів українських компаній у міжнародному арбітражі // Серія семінарів з питань міжнародного арбітражу „Захист інтересів українських компаній у міжнародному арбітражі”, м.Київ: Представництво „Бейкер і Макензі” (21.05.2003 р.) – С.5-9.