Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Машини нафтової та газової промисловості


Онацко Роман Георгійович. Обгрунтування раціональних режимів роботи свердловинних струминних насосів : Дис... канд. техн. наук: 05.05.12 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 153, [20]арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 138-153.Анотація до роботи:

Онацко Р.Г. Обгрунтування раціональних режимів роботи свердловинних струминних насосів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі підвищення ефективності застосування ежекційних технологій при розробці нафтогазових родовищ. У дисертації розроблена узагальнена математична модель роботи струминного насоса у складі системи циркуляції свердловини з прямим місцевим промиванням вибою на основі моделювання гідравлічних зв’язків між елементами ежекційної системи, яка дозволила розробити гідравлічну модель змішування потоків у вигляді системи потенціальних струменів протилежного спрямування, що дає можливість розширити область аналітичного визначення характеристик струминного насоса на діапазон зміни коефіцієнта інжекції від до . Встановлено взаємозв’язок між тиском промивальної рідини на вході в свердловину та витратою потоку у привибійному контурі циркуляції у вигляді нелінійної екстремальної залежності, який дозволяє здійснювати дистанційний контроль та оперативне регулювання режиму роботи струминного насоса. Розроблено пристрій для буріння свердловин, який за рахунок встановлення оптимального за даних умов типу промивання вибою (пряме або комбіноване) дозволяє підвищити швидкість буріння на 20% і проходження на долото – на 15%.

Публікації автора:

 1. Онацко Р.Г. Экспериментальное исследование характеристики скважинной эжекционной системы // Нефтепромысловое дело. – 2005. – № 7. – С. 24 – 27.

 2. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Визначення умов подібності при фізичному моделюванні робочого процесу свердловинного струминного насоса // Науковий вісник. – 2004. – № 1(10). – С. 77 – 81.

 3. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Гідродинамічні основи розробки методів контролю та регулювання режиму роботи свердловинних ежекційних систем // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2003. – №1(6). – С. 25 – 29.

 4. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Исследования уравнения характеристики скважинного струйного насоса // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2004. – №3.– С.22–24.

 5. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Класифікація методів регулювання характеристик свердловинних ежекційних систем // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – №4. – С. 9 – 11.

 6. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Контроль характеристик свердловинних струминних насосів // Методи та прилади контролю. – 2003. – №10. – С. 50 – 54.

 7. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Математична модель роботи свердловинного струминного насоса в зворотному режимі // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2003. – №3(8). – С. 42 – 46.

 8. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Методика контролю свердловинної ежекційної системи // Методи та прилади контролю. – 2005. – №13. – С. 83 – 86.

 9. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Підвищення ефективності використання свердловинних ежекційних систем // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2005. – № 3(16). – С. 5 – 8.

 10. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Свердловинна ежекційна система і методика її розрахунку // Науковий вісник. – 2005. – № 2(11). – С. 59 – 63.

 11. Пат. 65949 А України, МКИ7 Е21B47/06. Спосіб гідродинамічного контролю буріння свердловин / О.В.Паневник, Р.Г.Онацко. – №2003076292; Заявл. 08.07.2003; Опубл.15.04.2004, Бюл.№4.

 12. Пат. 67442 А України, МКИ7 Е21В10/18. Пристрій для буріння свердловин / О.В.Паневник, Р.Г.Онацко. – №2003108888; Заявл. 01.10.2003; Опубл.15.06.2004, Бюл.№6.

 13. Онацко Р.Г. Вивчення умов та характерних ускладнень роботи струминного насоса в свердловині // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу ‘2004”. – Том 62. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 14 – 15.

 14. Онацко Р.Г. Методи дослідження характеристик свердловинних струминних насосів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2004”. – Том 63. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 57.

 1. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Аналіз методів контролю та регулювання режиму роботи свердловинних ежекційних систем // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2003”. – Том 12. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 32.

 2. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Дослідження сучасних методів управління свердловинними струминними насосів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2004”. – Том 63. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 57 – 58.

 3. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Експериментальне дослідження роботи струминного насоса // Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2005”. – Том 63. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 11 – 12.

 4. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Методи контролю характеристик свердловинних струминних насосів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Україна наукова ‘2003”. – Том 29. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.– С. 44.

 5. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Підвищення ефективності промислового використання свердловинних струминних насосів // Матеріали VIII міжнародної науково – практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2005”. – Том 53. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 22 – 23.

 6. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Систематизація конструкцій свердловинних ежекційних систем // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2003”. – Том 34. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 33.

 7. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Узагальнення конструкцій свердловинних ежекційних систем. // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу ‘2004”. – Том 62. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.– С. 18 – 19.

 8. Паневник О.В., Онацко Р.Г. Перспективи використання ежекційних технологій // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2004”. – Том 45. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 25 – 26.