Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бейцун Ірина Валеріївна. Об'єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Бейцун І.В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві:
порівняльно-правовий аналіз.
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2006.

Дослідження присвячено розробці теоретичної бази та формулюванню понятійного апарату цивільно-правового регулювання діяльності об’єднань юридичних осіб в Україні на основі порівняльно-правового аналізу. В дисертації встановлюються вихідні положення, що визначають цивільно-правовий статус об’єднань, з’ясовано їх сутність, поняття та види, проаналізовано питання їх правосуб’єктності. У процесі дослідження визначено правову природу відносин між учасниками групи юридичних осіб, на основі чого обґрунтовано підстави цивільно-правової відповідальності у таких відносинах. Висвітлено сутнісні характеристики правового статусу дочірніх юридичних осіб. Встановлено специфіку правового статусу окремих видів об’єднань. На підставі обґрунтованих автором теоретичних положень сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України.