Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Переверзєва Ольга Сергіївна. Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.Анотація до роботи:

Переверзєва О.С. Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

У дисертації досліджується правова природа міжнародного комерційного арбітражу з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства. Арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, а саме спорів, які мають комерційний характер, що випливають з цивільно-правових, торговельних угод, зокрема морських, а також тих, що містять “іноземний елемент” в тій чи іншій формі.

Проаналізовані сучасні тенденції розвитку арбітражу, організація діяльності, особливості та розбіжності регламентів спеціалізованих міжнародних арбітражних судів та Морської арбітражної комісії України, зарубіжна практика щодо застосування принципів міжнародного приватного морського права.

У дисертації відображені основні шляхи еволюції міжнародного комерційного арбітражу, вивчені основні підходи щодо визначення правової природи міжнародного комерційного арбітражу. На основі аналізу широкого спектру теоретичного і практичного матеріалу обґрунтовуються висновки, що визначають організацію міжнародного комерційного арбітражу у світлі новітніх тенденцій його розвитку. Проаналізовані положення регламентів міжнародних морських арбітражних судів ряду зарубіжних країн і України. Значна увага приділяється практиці застосування принципів і норм міжнародного приватного морського права в арбітражних рішеннях. Зокрема, правова природа міжнародного морського арбітражу може забезпечити застосування не лише матеріального права країни, але і матеріальні норми іноземного права, також встановлені у міжнародних конвенціях уніфіковані матеріальні норми і колізійні норми міжнародного приватного морського права.

На основі проведеного дослідження автором наводяться пропозиції щодо удосконалення вітчизняного механізму захисту законних прав і інтересів учасників морегосподарських відносин при розгляді спорів.