Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Стефанчук Микола Олексійович. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006.Анотація до роботи:

Стефанчук М. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем здійснення суб’єктивних цивільних прав, встановлення їх меж та обмежень, аналізу “зловживання правом” як цивільно-правової категорії. В роботі досліджується правова природа суб’єктивних цивільних прав як правової категорії, проводиться відмежування від інших суміжних категорій, а також визначаються поняття, принципи та межі їх здійснення. Значну увага в дисертаційному дослідженні приділено питанням визначення сутності зловживання суб’єктивними цивільними правами, його ознакам та формам. Окремо розглядається історичний аспект розвитку даного правового інституту. Водночас в роботі підкреслюється особлива небезпечність шикани як однієї із форм зловживання правом, досліджуються питання захисту від негативного впливу зловживання правом. В роботі викладено низку пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства.