Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Книговедение, библиотековедение, библиографоведение


Українські сільськогосподарські видання Східної Галичини як джерело бібліографічної інформації (20-30-ті роки ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Пинда Любов Арсентівна1999
Історія становлення та розвитку державної бібліографії України (1919-1969 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Сенченко Наталія Миколаївна1999
"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ- ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Стоян Федір Васильович1999
Библиографические системы Украины в информационно-компьютерном пространстве: теория, организация, технология Код дисциплины диссертации: 07.00.08Филиппова Людмила Яковлевна1999
Бібліографічні системи України в інформаційно-комп'ютерному середовищі: теорія, організація, технологія. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Філіпова Людмила Яківна1999
Науково- довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Христова Наталія Миколаївна1999
Науково-довідковий апарат державних архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Христова Наталія Миколаївна1999
Грецькі рукописи ІV- ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: кодикологічне дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.08Чернухін Євген Костянтинович1999
Грецькі рукописи ІV-ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кодикологічне дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.08Чернухін Євген Костянтинович1999
Читацькі об'єднання в публічних бібліотеках: особливості розвитку і діяльності. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Іванова Ірина Федорівна1999
Бібліографічна спадщина Михайла Ілліча Ясинського Код дисциплины диссертации: 07.00.08Арутюнова Софія Альбертівна1998
Формування особистості підлітків в клубах за інтересами в умовах бібліотек для дітей Код дисциплины диссертации: 07.00.08Бачинська Надія Анатоліївна1998
Науково-методична діяльність публічних бібліотек України (70-90-ті роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Виноградова Олена Борисівна1998
Становлення та розвиток мережі публічних бібліотек України (XIX - початок XX століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Волинець Анжела Андріївна1998
Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні Код дисциплины диссертации: 07.00.08Дяченко Надія Сергіївна1998
Становлення та розвиток бібліотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Зніщенко Микола Павлович1998
Читательские объединения в публичных библиотеках: особенности развития и деятельности Код дисциплины диссертации: 07.00.08Иванова Ирина Федоровна1998
Розробка засобів лінгвістичного забезпечення автоматизованої бібліографічної системи в галузі фізики плазми Код дисциплины диссертации: 07.00.08Карнаушенко Віра Вікторівна1998
Журнали України 1917-1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як історико-книгознавче джерело Код дисциплины диссертации: 07.00.08Коваль Тетяна Володимирівна1998
Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII - перша половина XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Колосовська Ольга Михайлівна1998
Українська рекомендаційна бібліографія (історичні та теоретико-методичні засади) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Лутовинова Валентина Іванівна1998
Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія Код дисциплины диссертации: 07.00.08Марченко Наталія Петрівна1998
Науково- дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України (1925-1933): основні напрями діяльності Код дисциплины диссертации: 07.00.08Матусевич Вікторія Володимирівна1998
Історико- книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам'яток України XVIII- початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.08Сергєєва Ірина Анатоліївна1998
Природничо- наукова і технічна книга в Україні у XVIII ст. (історико- книгознавчий аналіз) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Соколов Віктор Юрійович1998
Особистісний фактор у процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України в період соціальних перетворень 80- 90-х років ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.08Хіміч Ярослава Олегівна1998
Державне забезпечення розвитку системи обов'язкового примірника творів друку України (1917-1997) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Чепуренко Янна Олексіївна1998
Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України Код дисциплины диссертации: 07.00.08Шевченко Ірина Олександрівна1998
Суб'єкт- суб'єктна взаємодія у бібліотечно- інформаційному обслуговуванні Код дисциплины диссертации: 07.00.08Грозовська Олена Олегівна1997
Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819- 1919) Код дисциплины диссертации: 07.00.08Дениско Людмила Михайлівна1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины