Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Річпосполитська історіографія України (ХVI - середина XVII ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вирський Дмитро Станіславович2009
Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського ґродських судів першої половини XVIII століття як історичне джерело. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вінниченко Оксана Володимирівна2009
Візія Національно-визвольної війни українського народу (1648-1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої середини ХVІІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Дарчик Світлана Василівна2009
Матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело (кінець ХVІІІ - 60-ті рр. ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Дегтярьов Сергій Іванович2009
Мемуарні твори як джерело до вивчення українського національного руху в час та після Другої світової війни. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Денисюк Марія Юріївна2009
Історія Росії у науковій та педагогічній творчості В. Іконникова. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Жицька Людмила Миколаївна 2009
1.Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Капінус Олена Леонідівна2009
Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Косенко Олена Володимирівна2009
Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Круглова Людмила Борисівна2009
1.Перетворення в економіці України в 1953-1964 рр.: історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лаєвська Юлія Віталіївна2009
Українська історія у висвітленні часопису "Вестник Европы" (1866-1918) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Магітова Анжеліка Борисівна2009
Польські наукові історичні товариства Львова останньої чверті ХІХ - 30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток та формування інтелектуального середовища. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Масик Роман Володимирович2009
Олександр Лотоцький (1870-1937): інтелектуальна біографія історика Код дисциплины диссертации: 07.00.06Михайленко Галина Миколаївна2009
Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV - XVIII ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Однороженко Олег Анатолійович2009
Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Орел Юлія Володимирівна2009
Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Палієнко Марина Геннадіївна2009
Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Палієнко Сергій Володимирович2009
Історія Російської імперії ХIХ - початку ХХ ст. в новітній польській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Паньків Марія Михайлівна2009
Обліково-статистичні джерела з історії козацької старшини Слобідської України (1757-1767 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Потапенко Світлана Петрівна2009
Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Примаченко Яна Леонідівна2009
Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело з історії музейної справи Луганщини (середина XIX - початок XXІ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06РАДЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА2009
“Временник Івана Тимофієва” – пам’ятка російської історіографії ХVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст Код дисциплины диссертации: 07.00.06Рибаков Дмитро Олександрович2009
Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Роговий Владислав Миколайович2009
Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УРСР 1932-1933 років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Серпутько Алла Юріївна2009
Символіка українських молодіжних організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" та "Луг" у Галичині (кінець ХІХ століття - 1939 р.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сова Андрій Олегович2009
Руїна Гетьманщини у російській історіографії (друга половина XIX - початок XX ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тарасов Сергій Вікторович2009
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ - 30-х років ХХ століття. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тельвак Віталій Васильович2009
Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піскорського. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Труш Олена Миколаївна2009
Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Чередниченко Анастасія Миколаївна2009
С.Я.Боровий як дослідник історії України Код дисциплины диссертации: 07.00.06Чермошенцева Наталя Миколаївна2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины