Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Архівна наука і освіта в Україні 1917-го-1930-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Матяш Ірина Борисівна2001
Ніжинська історична школа кінця XIX- першої третини XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Острянко Андрій Миколайович2001
Джерела з історії ідеологічної боротьби з українським національно- визвольним рухом у Західній Україні (1944-1949 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Павленко Ірина Анатоліївна2001
Національні меншини України в ХХ столітті: історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Рафальський Олег Олексійович2001
Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність, здобутки (кінець XIX- початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Симоненко Ігор Михайлович2001
Архієпископ Філарет (Гумілевський) та його внесок у розвиток церковно- історичних студій в Україні в середині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тарасенко Олександр Федорович2001
Роль історичного краєзнавства у відродженні історичної пам'яті українського народу (1980-і - 1990-і рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Удод Любов Іванівна2001
Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVII ст. та пам'ятка польської історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Апросіна Ольга В'ячеславівна2000
Історичні погляди Лесі Українки Код дисциплины диссертации: 07.00.06Багаліка Юлія Олександрівна2000
Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бондарчук Ярослав Олегович2000
Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): Джерелознавче дослідження. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Білокінь Сергій Іванович2000
Ст.Орiховський-Роксолан як iсторик та полiтичний мислитель. Код дисциплины диссертации: 07.00.06ВИРСЬКИЙ ДМИТРО СТАНIСЛАВОВИЧ2000
Стратегії конструювання М. Грушевським українських метанаративів: методи та їх функції Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ващенко Володимир Володимирович2000
Олександр Оглоблин та його внесок в українську історіографію 1920-1940-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Верба Ігор Володимирович2000
Ст.Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вирський Дмитро Станіславович2000
Степная Скифия VI-IV вв. до н.э. (эколого-экономический аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гаврилюк Надежда Авксентиевна2000
Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст Код дисциплины диссертации: 07.00.06Головко Володимир Вікторович2000
Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гончаревський Владислав Едуардович2000
Українське національне відродження другої половини XIX- початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гранчак Тетяна Юріївна2000
Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813- 1835) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Дячок Валерій Васильович2000
Імперський напрям пострадянської російської історіографії Другої світової війни Код дисциплины диссертации: 07.00.06Жиряков Олександр Юрійович2000
Історична топографія Луцька X-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Жук Оксана Миколаївна2000
Кримськотатарська еміграція останньої третини XIX- початку XX ст.: історіографічний і джерелознавчий аспекти Код дисциплины диссертации: 07.00.06Золотарьов Денис Юрійович2000
"Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIV - середини XVII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Капітан Лариса Іванівна2000
Грошові документи ОУН (бофони) 1939-1952 років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Клименко Олег Олександрович2000
Світогляд та суспільно-політична діяльність Михайла Драгоманова: Історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Костенко Ганна Володимирівна2000
Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця XYIII - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Коцур Анатолій Петрович2000
. Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х - середини 1960-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лаас Наталія Олександрівна2000
Історична освіта та наука у Львівському університеті в 1918-1939 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лаврецький Роман Вікторович2000
Симон Петлюра у національно-визвольній боротьбі українського народу (1917- 1926). Історіографічний та джерелознавчий аспекти Код дисциплины диссертации: 07.00.06Литвин Сергій Харитонович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины