Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Фонди державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Винокурова Фаїна Аврамівна2003
Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "нова сімейна історія" Код дисциплины диссертации: 07.00.06Голубчик Ганна Данилівна2003
Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья (конец V- XIV века) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Илюшин Андрей Михайлович2003
Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920-1934 рр., як історичне джерело Код дисциплины диссертации: 07.00.06Каніщев Григорій Юрійович2003
Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки XX ст.): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кизименко Ірина Олексіївна2003
Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини XIX-XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Луняк Євген Миколайович2003
Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста ХVІІ-ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Люта Тетяна Юріївна2003
Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мага Ірина Миколаївна2003
Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Марковецька Галина Михайлівна2003
Історіографія повстанського руху в Україні під проводом Н.І.Махна (1918- 1921 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мармазова Тетяна Іванівна2003
Розвиток архівної справи в Україні (1919-1932 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Московченко Наталія Павлівна2003
Історик Ф.І.Леонтович: життя та наукова діяльність Код дисциплины диссертации: 07.00.06Музичко Олександр Євгенович2003
Державна і земельна геральдика і сфрагістика Війська Запорізького Код дисциплины диссертации: 07.00.06Однороженко Олег Анатолійович2003
В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст Код дисциплины диссертации: 07.00.06Павловська Надія Павлівна2003
Історична топографія міста Володимира X-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Петрович Валентина Василівна2003
Українсько-російські стосунки в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Петровський Володимир Володимирович2003
Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації Код дисциплины диссертации: 07.00.06Платонова Надія Володимирівна2003
Археографічна діяльність архівних установ України (1946-1991). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Прилепішева Ю. А2003
Археографічна діяльність архівних установ України (1946-1991) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Прилепішева Юлія Анатоліївна2003
О.П.Оглоблин як історик народного господарства України Код дисциплины диссертации: 07.00.06Світлична Валентина Василівна2003
Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVII - XVIII ст.). За архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ситий Ігор Михайлович2003
Освіта в Українській СРР (1920-і роки): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ситніков Олександр Пантелійович2003
Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Таранець Сергій Васильович2003
Українська греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тиміш Лідія Ігорівна2003
Рід Даниловичів у кінці XVI - на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.06Целуйко Олександр Петрович2003
М.Н.Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х - початку 50-х рр. XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шевченко Андрій Юрійович2003
Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шевченко Наталія Ігорівна2003
Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу джерел) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шихов Кирило Леонідович2003
Скіфська проблема в історичній україністиці (XVIII-XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ярошкевич Олег Миколайович2003
Процессы культурогенеза в Причерноморско-Карпатском регионе в раннем железном веке (первая половина эIэ тыс. до Р.Х.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бруяко Игорь Викторович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины