Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Историография истории Украинской Повстанческой Армии Код дисциплины диссертации: 07.00.06Демидов Сергей Юрьевич2004
Історіографія історії Української Повстанської Армії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Демидов Сергій Юрійович2004
Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIII - першої половини XIX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Журба Олег Іванович2004
Становление и развитие античной нумизматики Северного Причерноморья в России в XVIII - первой четверти XX вв. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Избаш Татьяна Александровна2004
Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Капелюшний Валерій Петрович2004
Розвиток архівної справи на Черкащині (1919-2000 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Клименко Тетяна Анатоліївна2004
Громадянська війна в Іспанії (1936-1939 роки): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Коннова Майя Вікторівна2004
Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII - 1853 р. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Константінова Вікторія Миколаївна2004
Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині ХІХ століття: історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Конта Ростислав Михайлович2004
Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Крайній Костянтин Костянтинович2004
Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кривошина Богдан Михайлович2004
Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і - 1894 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Куций Іван Петрович2004
Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Левінець Руслан Петрович2004
Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Михальський Ігор Сергійович2004
Усні джерела "Повісті временних літ" Код дисциплины диссертации: 07.00.06Москаленко Олексій Сергійович2004
Історико-етнографічне вивчення народів Криму в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мусаєва Улькера Кязимівна2004
Описи Чернігівського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал Код дисциплины диссертации: 07.00.06Петреченко Ірина Євгенівна2004
Українсько-російські взаємини в сучасній західній літературі (1991-2001) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Петровський Володимир Володимирович2004
Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Рудий Григорій Якович2004
Паперові грошові знаки та бони Волині 1914-1921 рр. як історико-економічне джерело і об'єкт боністики Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сапожник Григорій Вікторович2004
Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця XVIII - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Скочиляс Ірина Богданівна2004
Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело Код дисциплины диссертации: 07.00.06Старовойтенко Інна Михайлівна2004
Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сурева Наталія Вікторівна2004
Михайло Грушевський - дослідник української історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тельвак Вікторія Петрівна2004
Історія Закарпаття у крайовій угорськомовній історіографії XIX - початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ферков Оксана Василівна2004
Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рєдіна (1863-1908 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Філіппенко Ростислав Ігоревич2004
Науково-освітня діяльність М.Ф.Владимирського-Буданова Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шемета Юлія Марківна2004
Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Юсова Наталія Миколаївна2004
Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету XIX - початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Іващенко Вікторія Юріївна2004
Топографічні описи України кінця XVIII - початку XIX ст. (проблема атрибуції та інформативної репрезентативності джерел) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бондаренко Інна Володимирівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины