Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сивирин Микола Анатолійович2005
Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. - 1939 р.): становлення і розвиток Код дисциплины диссертации: 07.00.06Смогоржевська Ірина Анатоліївна2005
Історична думка і методологія історії в Україні (XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Стельмах Сергій Петрович2005
"Палінодія" Захарії Копистенського як історичне джерело і пам'ятка української історіографії XVII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Степенькіна Парасковія Яківна2005
"Законодавчі акти Росії як джерело до історії півдня України XVIII ст. (1700-1775 рр.)" Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сусликов В`ячеслав євгенійович2005
Законодавчі акти Росії як джерело до історії Півдня України XVIII століття (1700-1775 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сусликов Вячеслав Євгенійович2005
Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х - 90-х років ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сімперович Володимир Миколайович2005
І.Г.Шульга як історик України Код дисциплины диссертации: 07.00.06Товстопят Людмила Миколаївна2005
"Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення Код дисциплины диссертации: 07.00.06Толочко Олексій Петрович2005
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Томозов Валерій В'ячеславович2005
Українська шабля XVII-XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тоїчкін Денис Віталійович2005
Українська шабля XVII-XVIII ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тоїчкін Денис Віталійович2005
Українська шабля ХУІІ-ХУІІІ ст. як історичне джерело: витоки, типологія, виготовлення та поширення (за матеріалами музейних колекцій України). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тоїчкін Денис Віталійович2005
Історіографія нумізматики України періоду середньовіччя Код дисциплины диссертации: 07.00.06Турмис Наталія Володимирівна2005
Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шаравара Тамара Олексіївна2005
Революційні події 1905-1907 років в Україні в радянській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Євсеєнко Cергій Андрійович2005
Революційні події 1905-1907 років в Україні в радянській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Євсеєнко Сергій Андрійович2005
Революційні події 1905-1907 років в Україні в радянській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Євсеєнко Сергій Андрійович2005
Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (1905-1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Антонченко Тетяна Вікторівна2004
Рід Білозерських та культурний світ України XIX - поч. ХХ століття: нові методологічні підходи Код дисциплины диссертации: 07.00.06Барабаш Наталя Олександрівна2004
Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII - початку XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бовгиря Андрій Маркович2004
Українсько-російські відносини: квітень-грудень 1918 року. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Борисенко Сергій Анатолійович2004
Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина ХVІІ- початок ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Біла Світлана Ярославівна2004
Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892-1943) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вербовий Олексій Вікторович2004
Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1922-ті-початок 1930-х рр.): історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Висовень Оксана Іванівна2004
Львівська школа аграрної історії другої половини ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вінтонів Оксана Олексіївна2004
"Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз Код дисциплины диссертации: 07.00.06Віслобоков Кирил Асенович2004
Українська преса Покуття як джерело дослідження суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Глаголюк Василь Петрович2004
Джерела з історії митниць Південної України (1775-1819 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Головко Юлія Іванівна2004
Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гринь Олена Володимирівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины