Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Наукова та громадсько-політична діяльність І.В.Лучицького Код дисциплины диссертации: 07.00.06Логунова Наталія Анатоліївна2006
Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ- початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мандзяк Віктор Петрович2006
Візантія і кочівники Північного Причорномор'я X-XI ст.: історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мельник Микола Миколайович2006
Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках Код дисциплины диссертации: 07.00.06Петровський Едуард Петрович2006
Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Посохов Сергій Іванович2006
Становлення гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки XIX - початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Романцов Володимир Миколайович2006
Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734- 1775) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Синяк Іван Леонідович2006
Джерела з історії видавничої діяльності М.С.Грушевського в Києві (1907- 1914 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ткаченко Ігор Володимирович2006
Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Файда Олег Васильович2006
Символіка збройних сил України 1917-1920 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Чмир Микола Васильович2006
Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики Код дисциплины диссертации: 07.00.06Шаповал Лариса Іванівна2006
Символіка та емблематика міських гербів України 1960-1980-х років XX ст.: історико-джерелознавче дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.06Іщенко Ярослава Олегівна2006
Масонські організації України (1900-1920): історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Богданова Тетяна Євгенівна2005
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в сучасній російській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бравцев Дмитро Анатолійович2005
Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ведмідь Людмила Анатоліївна2005
Пилип Васильович Клименко (1887-1955) - історик, джерелознавець, архівознавець Код дисциплины диссертации: 07.00.06Волкотруб Ганна Кирилівна2005
Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини XIX - початку XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гузенков Сергій Григорович2005
Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича Код дисциплины диссертации: 07.00.06Заболотна Інна Миколаївна2005
Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Зіневич Наталія Олексіївна2005
Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як історичне джерело Код дисциплины диссертации: 07.00.06Карпенко Галина Іванівна2005
Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці ХІV - середині ХV століть (історико-генеалогічний дискурс) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Келембет Станіслав Миколайович2005
Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ковальчук Володимир Миколайович2005
Н.В.Пігулевська - історик Візантії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лебідь Людмила Володимирівна2005
Левінець Р.П. Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821-1878 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Левінець Руслан Петрович2005
Історико-етнографічне вивчення народів Криму в 20-х - напочатку 30- рр. ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мусеєва Улькера Кязимівна2005
Кочовики Південно-Східної Європи X - I пол. XIII ст. в українській і російській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Мінєнкова Наталія Євгенівна2005
Етнічне походження та формування українського козацтва (історіографія проблеми) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Поух Анатолій Володимирович2005
Олександр Сергійович Грушевський - історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог Код дисциплины диссертации: 07.00.06Приходько Людмила Федорівна2005
Дослідження історії України в польській історіографії кінця XIX - початку XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Руда Оксана Василівна2005
Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини XIX - першої половини ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Савчук Григорій Миколайович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины