Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Англо-американська совєтологічна історіографія політичних процесів в Радянському Союзі (60-90-ті роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Первий Геннадій Леонідович1997
Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально- економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін у Російській імперії другої половини XVIII - початку XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Польовий Микола Анатолійович1997
Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в кінці ХІХ - першій половині 40-х р. ХХ ст. Джерела і література (На матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Хведась Анатолій Олексійович1997
Біографістика як галузь історичної науки: історіографія та методологія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Чишко Віталій Сергійович1997
Камеральна археографія і археологічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини Код дисциплины диссертации: 07.00.06Боряк Геннадій Володимирович1996
Аттическая краснофигурная керамика IV в. до н.э. из Северного Причерноморья Код дисциплины диссертации: 07.00.06Вдовиченко Ирина Ивановна1996
Науковий доробок О.М.Лазаревського в галузі археографії, джерелознавства та історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Воронов Віктор Іванович1996
Українська міська геральдика: тенденції розвитку Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гречило Андрій Богданович1996
Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Капраль Мирон Миколайович1996
Зв'язки населення Північного Причорномор'я з Карпатським басейном в епоху пізньої бронзи Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кобаль Йосип Васильович1996
Державотворчі процеси в часи гетьманування Д.Апостола (Джерелознавчий та історіографічний аспект) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ковальчук Оксана Олександрівна1996
Білий рух в Україні (червень 1919 - листопад 1920 рр.): Історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Козерод Олег Віталійович1996
Українська історіографія епохи національного Відродження (друга половина ХVІІІ- середина ХІХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кравченко Володимир Васильович1996
Концепція історії України в науковій, публіцистичній та епістолярній спадщині М.П.Драгоманова Код дисциплины диссертации: 07.00.06Крук Оксана Андріївна1996
Преса як джерело досліджень національно- визвольних змагань за українську державу (II половина XХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Крупський Іван Васильович1996
Національна Академія наук: етапи розвитку та доля вчених (історіко- джерелознавче дослідження) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Матвєєва Леся Василівна1996
Львівська історична школа М.Грушевського (1894- 1914 р. р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Педич Василь Пилипович1996
Періодика для жінок як джерело досліджень національно- культурного життя Галичини 20- 30-х рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Передирій Валентина Андріївна1996
Освоєння Півдня України в XVI-XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Пірко Василь Олексійович1996
Національно- демократична революція в Україні 1917-1920 років у новітній вітчізняній літературі Код дисциплины диссертации: 07.00.06Радченко Людмила Олексіївна1996
Воєнно- мобілізаційна кампанія в Україні в перший період Великої Вітчизняної війни: історіографія проблеми в контексті часу 40-х - 90-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Стецкевич Віталій Вікторович1996
Національне питання в історичній концепції О.І.Герцена Код дисциплины диссертации: 07.00.06Чернишова Наталія Костянтинівна1996
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України XVI-XVII століть (з досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Александрович Володимир Степанович1995
Историография этнической истории и культуры греков Северного Приазовья (80- е гг. ХУІІІ в.-90-е гг. ХХ в.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Араджиони Маргарита Анатольевна1995
Переяславська угода 1654 р. в українській та російській історіографії середини ХІХ - початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Василенко Віталій Олександрович1995
Трудові колективи та громадські об'єднання промислових підприємств України: Питання історіографії у 1960-1990-му роках Код дисциплины диссертации: 07.00.06Касперович Павло Миколайович1995
Наукова діяльність Київського відділу Імператорського російського Воєнно- історичного товариства (1908-1914) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Климова Катерина Іванівна1995
Українська періодична преса Волині (1921-1939 рр.) як історичне джерело Код дисциплины диссертации: 07.00.06Миць Мар'яна Ярославівна1995
Крымские города ХІІІ-ХV вв. в отечественной историографии Код дисциплины диссертации: 07.00.06Никифоров Андрей Ростиславович1995
Археографічна комісія центрального архівного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928-1934) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Папакін Георгій Володимирович1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины