Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Мандрівні записки Й.А.Гільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Никифоренко Наталя Олексіївна2000
Мандрівні записки Й.А.Ґільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини XVIII cт. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Никифоренко Наталя Олексіївна2000
Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Панчук Антон Майович2000
Зарубіжна історіографія українського націонал-комунізму Код дисциплины диссертации: 07.00.06Потапенко Ярослав Олександрович2000
Колекція Олександра Лазаревського як джерело історії України другої половини XVII століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ринсевич Вячеслав Петрович2000
Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно- політичного життя краю (1870-1940 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Романюк Мирослав Миколайович2000
Журнал "Український історик" в українській історіографії другої половини ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сакада Людмила Давидівна2000
Журнал "Украєнський _сторик" в украєнськ_й _стор_ограф_є другоє половини ХХ стол_ття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Сакада Людмила Давидівна2000
Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Самойленко Олександр Григорович2000
Народництво в Наддніпрянській Україні 60-80-х років XIX століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Світленко Сергій Іванович2000
Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни Код дисциплины диссертации: 07.00.06Себта Тетяна Миколаївна2000
Архiвнi джерела про українськi культурнi цiнностi, вивезенi нацистами в роки II свiтової вiйни Код дисциплины диссертации: 07.00.06Себта Тетяна Миколаївна2000
Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С.Грушевського (кінець XIX-початок XX століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Тельвак Віталій Васильович2000
Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920-30-ті рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Удод Олександр Андрійович2000
Польсько-німецькі відносини другої половини X - початку XIV століття у сучасній польській медієвістиці Код дисциплины диссертации: 07.00.06Хлібовська Ганна Миколаївна2000
Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945- 1991 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ясь Олексій Васильович2000
Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX-XX ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бакуменко Олена Олексіївна1999
Журнал "Краєзнавство" та його роль у розвитку історичних регіональних досліджень 1920-1930-х рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бездрабко Валентина Василівна1999
В.Б.Антонович як археограф Код дисциплины диссертации: 07.00.06Василюк Оксана Дмитрівна1999
Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва Код дисциплины диссертации: 07.00.06Великочий Володимир Степанович1999
Історичне джерелознавство у творчості В.С.Іконникова Код дисциплины диссертации: 07.00.06Войцехівська Ірина Нінелівна1999
Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гелей Степан Дмитрович1999
М.Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гоцуляк Віктор Володимирович1999
Магдебурзьке право Центрально-Схiдноє Ївропи XIII-XVIII ст. в украєнськiй та польськiй iсторiографiє Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гошко Тетяна Дмитрiвна1999
Магдебурзьке право Центрально- Східної Європи XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гошко Тетяна Дмитрівна1999
Исторические и общественно- политические взгляды Б.Н.Чичерина Код дисциплины диссертации: 07.00.06Зенкин Михаил Васильевич1999
Історичні та суспільно-політичні погляди Б.М.Чичеріна Код дисциплины диссертации: 07.00.06Зєнкін Михайло Васильович1999
Багатопартійність на Україні (1917-1925 рр.). Історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Козак Олена Валентинівна1999
Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ - ХХ століть Код дисциплины диссертации: 07.00.06Колесников Костянтин Миколайович1999
Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920- 30-х рр.: Історіографія Код дисциплины диссертации: 07.00.06Коцур Віктор Петрович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины