Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


“Щоденник” Федора Євлашевського як історичне джерело: структурний аналіз та системна деконструкція Код дисциплины диссертации: 07.00.06Щербак Юрій Олександрович2009
Історія України в історичній науці УРСР середини 1950-х - середини 1980-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Яремчук Віталій Петрович2009
Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця XIV - першої половини XVI ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ільків-Свидницький Микола Мирославович2009
Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазов'я ХХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Іріоглу Юрій Олександрович2009
Соціально-економічне та духовно-культурне життя робітничого населення Української СРР у 1920-х рр.: історіографія проблеми Код дисциплины диссертации: 07.00.06Бабак Оксана Анатоліївна2008
Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII - початку ХІХ століття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Білівненко Сергій Миколайович2008
Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Васильчук Геннадій Миколайович2008
Український суспільно-політичний рух в Галичині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. в українській історіографії. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Винник Наталія Мирославівна2008
Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я.М.Шульгіна Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гедін Максим Сергійович2008
Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Гончар Ольга Трохимівна2008
Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Історіографія. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Демуз Інна Олександрівна2008
Формування митної системи на українських землях Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження Код дисциплины диссертации: 07.00.06Жеребцова Лариса Юріївна2008
Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888-1991 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кангієва Едіє Меметівна2008
Діяльність київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (1901 - 1919 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.06Карпусь Дмитро Олександрович2008
Освітяни-краєзнавці Харківщини в історіографічному процесі 1920-х – початку 1930-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кашаба Ольга Юріївна2008
Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941-1944). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кашеварова Наталія Григорівна2008
Павло Петрович Смирнов - історик та педагог. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Коломієць Наталія Анатоліївна2008
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної освіти (1944-1956). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кондратенко Олег Юрійович2008
Проблематика досліджень з історії України (кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кузьменко Андрій Володимирович2008
Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Курас Дмитро Іванович2008
Володимир Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Кіян Олександр Іванович2008
Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографіїостанньої чверті XIХ - першої половини ХХ сттоліття Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лазурко Лідія Миколаївна2008
Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лобко Наталія Вікторівна2008
Державницький напрям української історіографії 1920-1930-хрр. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Лєбєдєва Юлія Олександрівна2008
Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Ніколаєць Юрій Олексійович2008
Український портретний живопис ХVІІ - XVIII ст.: історико-іконографічне дослідження. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Походяща Олена Борисівна2008
Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіографії ХІХ - початку ХХІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.06Романцова Наталя Іванівна2008
Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря XVI-XVII ст.: текстологія та поземельний аспект побутування Код дисциплины диссертации: 07.00.06Русакова Юлія Михайлівна2008
Науково-педагогічна і громадська діяльність історика Костя Штеппи (1896-1958). Код дисциплины диссертации: 07.00.06Самофалов Михайло Олександрович2008
Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної Церкви в Україні Код дисциплины диссертации: 07.00.06Самофалова Марія Олександрівна2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины