Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Археология


Жаботинский этап раннего железного века Днепровской правобережной Лесостепи (по материалам Жаботинского поселения) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Дараган Марина Николаевна2006
Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору Кіммерійського (VI-I ст. до н.е.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Зінько Віктор Миколайович2006
Прикраси населення України доби пізньої бронзи Код дисциплины диссертации: 07.00.04Лисенко Світлана Станіславівна2006
Украшения населения Украины эпохи поздней бронзы Код дисциплины диссертации: 07.00.04Лысенко Светлана Станиславовна2006
Спорядження коня скіфської доби у Східноєвропейському Лісостепу Код дисциплины диссертации: 07.00.04Могилов Олександр Дмитрович2006
Різці на пам'ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор'я Код дисциплины диссертации: 07.00.04Пітсруїл Ігор Володимирович2006
Бусы и подвески населения Крыма ІІІ в до н.э.- ІV в. н.э. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Стоянова Анастасия Анзоровна2006
Черняхівська культура Західного Поділля Код дисциплины диссертации: 07.00.04Строцень Богдан Степанович2006
Поховальні пам'ятки Нижнього Подніпров'я часів Золотої Орди (середина XIII перша половина XV ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Єльников Михайло Васильович2006
Землеробство і тваринництво слов'ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Горбаненко Сергій Анатолійович2005
Сельская округа городов европейского побережья Боспора Киммерийского (VI-I вв. до н.э.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Зинько Виктор Николаевич2005
Проблема Нагорного Карабаха как фактор формирования исторической памяти и национального самосознания азербайджанцев (Анализ концепции азербайджанской государственной национальной политики) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Золян Микаэл Суренович2005
Наукова та культурно-просвітницька діяльність В.В.Хвойки Код дисциплины диссертации: 07.00.04Колеснікова Вікторія Анатоліївна2005
Постройки салтово-маяцкой культуры степного Подонцовья Код дисциплины диссертации: 07.00.04Красильникова Людмила Ивановна2005
Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я Код дисциплины диссертации: 07.00.04Красильнікова Людмила Іванівна2005
Неоліт Південно-Східної України Код дисциплины диссертации: 07.00.04Манько Валерій Олександрович2005
Різці на пам'ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор'я Код дисциплины диссертации: 07.00.04Піструїл Ігор Володимирович2005
Поздний палеолит степей юго-запада Украины: хронология, периодизация и хозяйство Код дисциплины диссертации: 07.00.04Сапожников Игорь Викторович2005
Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, періодизація і господарство Код дисциплины диссертации: 07.00.04Сапожников Ігор Вікторович2005
Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896-1948 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Черненко Олена Євгеніївна2005
Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII - початку III ст. до н.е. (за керамічними матеріалами) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Щербань Анатолій Леонідович2005
Давньогрецький імпорт у Придніпровському Лівобережному Лісостепу у другій половині VII-III ст. до н.е. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Бандуровський Олексій Владиславович2004
Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX - 30-ті роки ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Білас Наталія Миколаївна2004
Миграция населения Республики Армении в 1989-2001 гг. (этнодемографическое исследование) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Маркосян Артак Мкртичевич2004
Поховальний обряд слов'ян Південно-Східної Європи V-VII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Синиця Євген Валентинович2004
Древнегреческий импорт в Приднепровской Левобережной Лесостепи во второй половине VII-III вв. до н.э. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Бандуровский Алексей Владиславович2003
Крем'яний інвентар неолітичних культур України Код дисциплины диссертации: 07.00.04Гаскевич Дмитро Леонідович2003
Женщина в традиционном быту иранских народов (ХІХв. - начало ХХ в.) Код дисциплины диссертации: 07.00.04Зарьян Арманда Ромиковна2003
Язичницькі та християнські старожитності Верхнього Попруття і Середнього Подністров'я VIII - першої половини XIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Мисько Юлія Володимирівна2003
Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров'я в IX-XIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.04Петраускас Андрій Вальдасович2003

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины