Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / Всемирная история


Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих Код дисциплины диссертации: 07.00.02Зелінський Андрій Леонідович2004
Раннехристианский Боспор (III-VI вв.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Зинько Елена Алексеевна2004
Ранньохристиянський Боспор (III-VI ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Зінько Олена Олексіївна2004
Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (II ст. до н.е. - I ст. н.е.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Казакевич Геннадій Михайлович2004
Впровадження нацистського "нового порядку" на окупованих польських землях (вересень 1939 - червень 1941 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Казакова Оксана Миколаївна2004
Славянофильская идея исторического развития Росии Код дисциплины диссертации: 07.00.02Каплин Александр Дмитриевич2004
Підготовка кадрів російської армії у другій чверті XIX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.02Козинець Олена Гаврилівна2004
Трансформація Британської імперії, 1921-1931 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.02Корнєєва Олена Василівна2004
Влияние античности на историческую мысль английского Просвещения Код дисциплины диссертации: 07.00.02Красюк Елена Станиславовна2004
Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва Код дисциплины диссертации: 07.00.02Красюк Олена Станиславівна2004
Османская экспансия в Юго-Восточной Европе и внешняя политика Польши в последней четверти XV-начале XVI вв. Код дисциплины диссертации: 07.00.02Крот Валентина Андреевна2004
Османська експансія в Південно-Східній Європі та зовнішня політика Польщі в останній чверті ХV- на початку ХVІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.02Крот Валентина Андріївна2004
Національна політика Польщі в Західній Білорусі (1921-1926 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Лісовський Сергій Сергійович2004
Становлення білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект. Код дисциплины диссертации: 07.00.02Лісовський Сергій Сергійович2004
Реклама в пресі Польського Королівства і Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Мацєжинський Вєслав Лукаш2004
Українсько-польське співробітництво в гуманітарній сфері: кінець 80-х - 90- ті роки XX століття Код дисциплины диссертации: 07.00.02Медведчук Наталія Анатоліївна2004
Політика Польської держави в Східній Галичині (1918-1926 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Мельник Ганна Мирославівна2004
Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857-1884 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Мешковая Світлана Іванівна2004
Антипрофсоюзная политика корпорации США и борьба профсоюзов за свои права (на примере "Дженерал Электрик". Конец 40-х - начало 70-х годов ХХ в.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Мкртчян Ашот Анатольевич2004
Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках Код дисциплины диссертации: 07.00.02Нагірний Микола Зіновійович2004
Таврика в контексте византийско-хазарских отношений: политико- административный аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.02Науменко Валерий Евгеньевич2004
Таврика в контексті візантійсько-хозарських відносин: політико- адміністративний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.02Науменко Валерій Євгенович2004
Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяльність (серпень 1968 - грудень 1989 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Новак-Каляєва Лариса Миколаївна2004
Становлення білоруської державності, 1914-1923рр.: територіальний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.02Панько Олександр Данилович2004
Внешняя политика Болгарии после Первой мировой войны (1919-1923 гг.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Пекарев Игорь Маркович2004
Зовнішня політика Болгарії після першої світової війни (1919-1923 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Пекарєв Ігор Маркович2004
Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець XIX - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Плекан Юрій Васильович2004
США і еволюція азіатсько-тихоокеанської політики Японії (1950-1990-ті роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Пронь Сергій Вікторович2004
Соціально-політичний розвиток Римської імперії в III столітті н.е. Код дисциплины диссертации: 07.00.02Сергєєв Іван Павлович2004
Социальная структура и социальные отношения в Боспорском царстве (I в. н.э.- сер.III в. н.э.) Код дисциплины диссертации: 07.00.02Смирнова Ирина Евгеньевна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины