Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Крим наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття: міська повсякденність Код дисциплины диссертации: 07.00.01Аверіна-Лугова Діана Юріївна2009
Південноукраїнське селянство в кінці 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище Код дисциплины диссертации: 07.00.01Акунін Олександр Сергійович2009
Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Берест Ігор Романович2009
Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Богачик Тамара Степанівна2009
Перший Всеукраїнський з'їзд Рад у джерелах. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Божко Ольга Антонівна2009
Законодавче регулювання поземельних відносин та його соціальні наслідки для Правобережної України (1793-1886 роки). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Борисевич Сергій Олександрович2009
Ставлення населення Української РСР до процесу десталінізації (1953-1964 роки) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Брегеда Микола Володимирович2009
Технічна інтелігенція України в роки німецько-радянської війни в 1941 - 1945 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бриль Людмила Миколаївна2009
Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці XVIII - у 30-х рр. XIX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Білик Вікторія Андріївна2009
Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ – початок ХХ століття) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Бірьова Ольга Юріївна2009
Репресії проти родин "ворогів народу" в Україні: ідеологія та практика (1917-1953 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вронська Тамара Василівна2009
Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Вєтрова Ганна Володимирівна2009
Націонал-соціалістичний режим в Німеччині у відображенні української суспільно-політичної думки Галичини (1933-1939 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гавришко Марта Ігорівна2009
Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Галик Володимир Миколайович2009
Роль Херсонського губернського земства у вивченні демографічної ситуації у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Герінбург Ольга Вікторівна2009
Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Горохов Сергій Вікторович2009
Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Гуменюк Оксана Володимирівна2009
Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805-1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дворкін Ігор Володимирович2009
Збройна боротьба проти соціального гніту на Півночі Гетьманщини у XVIII ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дешевенко Людмила Петрівна2009
Переселення українських козаків і селян на Терек (1832-1904 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дзагалов Анатолій Сосланбекович2009
Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Діденко Юрій Володимирович2009
Новослобідський козацький полк (1753-1764 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Дідик Сергій Сергійович2009
Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Замуруйцев Олексій Вікторович2009
Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Занік Ярослав Михайлович2009
Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті - 1991 рр.): компаративний аналіз Код дисциплины диссертации: 07.00.01Каганов Юрій Олегович2009
Земельна громада на Харківщині (1917-1930 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Калініченко Ганна Володимирівна2009
Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Клименко Нінель Павлівна2009
Полтава XVII - XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Коваленко Оксана Валентинівна2009
Зелений рух в Україні: становлення‚ формування‚ особливості функціонування Код дисциплины диссертации: 07.00.01Коваленко-Чукіна Ірина Григорівна2009
Євреї України в 1921-1929 рр. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Козерод Олег Віталійович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины