Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Исторические науки / История Украины


Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920-1930-х років Код дисциплины диссертации: 07.00.01Стрижак Євген Миколайович2008
Соціально-демографічні процеси в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Субботіна Інга Володимирівна2008
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григорієва (1883 - 1953 рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сухобокова Ольга Олегівна2008
Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Сірук Наталія Михайлівна2008
Еволюція історичного краєзнавства на Середньому Подніпров'ї (1991 - 2002 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Таборанський Володимир Петрович2008
Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Тарасов Андрій Валерійович2008
Наукова і громадська діяльність В. Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Токар Наталія Миколаївна2008
Історія етнографічного вивчення Закарпаття в крайовій українській періодиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Федака Павло Павлович2008
Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Федоренко Світлана Анатоліївна2008
Військово-політична діяльність П.Сагайдачного та Б.Хмельницького: порівняльний аналіз. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Фірсов Олександр Володимирович2008
Повсякденне життя студентської молоді України (1950 - 1960-ті рр.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хоменко Наталія Михайлівна2008
Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець ХУІІІ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Хрящевська Людмила Михайлівна2008
Трансформація пам'яткоохоронної справи у процесі становлення незалежної Україні (90 - рр. ХХ - початок ХХІ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Худолей Оксана Сергіївна2008
Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Цецик Ярослав Петрович2008
Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.). Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чайка Галина Василівна2008
Росіяни в України (1989-2001 рр.): історико-демографічний аспект Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чаплик Микола Миколайович2008
Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чернікова Інна Володимирівна2008
Міста Лівобережжя України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чорний Дмитро Миколайович2008
Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чубіна Тетяна Дмитрівна2008
Товариства „Просвіта” на Харківщині в ХХ – на початку ХХІ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чугуй Тарас Олексійович2008
Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х - початку 90-х рр. XX ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Чура Василь Іванович2008
Молодіжна демократична ініціатива в контексті відродження національної свідомості та формування державницької ідеології в Україні (друга половина 1980-х - 2000- ні рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шаповал Вікторія Валентинівна2008
Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920-30-х рр.: історичний аспект. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шарпатий Віктор Григорович2008
Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шарібжанов Рінат Вялійович2008
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шевченко Андрій Михайлович2008
Громадсько-політична діяльність Степана Барана (1879–1953) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шептицька Любов Богданівна2008
Російсько-німецькі відносини у 90-ті роки ХХ століття. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шилова Світлана Олександрівна2008
Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шкраб’юк Петро Васильович2008
Політико-адміністративна, господарська, благодійна та військова діяльність П. Калнишевського. Код дисциплины диссертации: 07.00.01Шовкун Юрій Ігорович2008
Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.) Код дисциплины диссертации: 07.00.01Щербина Ірина Володимирівна2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины